Home / Tin tức / Công bố kết quả đánh giá, phân hạng 2 sản phẩm OCOP

Công bố kết quả đánh giá, phân hạng 2 sản phẩm OCOP

Chiều 22/05/202, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức hội nghị công bố kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) tỉnh Lạng Sơn năm 2019 (đợt bổ sung).

Trong đợt này, có 2 sản phẩm đạt hạng 3 sao cấp tỉnh gồm: Rượu men lá Hữu Lễ của hộ Nông Thị Chỉ, thôn Đon Chợ, xã Hữu Lễ (huyện Văn Quan); chè dưới tán hồi của HTX Chè dưới tán hồi, thôn Khau Phụ, thị trấn Bình Gia (huyện Bình Gia).

Qua đó, nâng số sản phẩm OCOP cấp tỉnh lên 11 sản phẩm (trong đó 9 sản phẩm đạt hạng 3 sao, 2 sản phẩm đạt hạng 4 sao).

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao giấy chứng nhận cho chủ thể sản phẩm 3 sao.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở NN&PTNT đã trao giấy chứng nhận cho đại diện 2 chủ thể sản phẩm OCOP. Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP có giá trị trong 36 tháng.

Nguồn: baolangson.vn