Home / Doanh nghiệp / Ông Đặng Tuấn Tú đắc cử Chủ tịch HĐQT SAGS nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ông Đặng Tuấn Tú đắc cử Chủ tịch HĐQT SAGS nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 04/06/2020; Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn –SAGS đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bổ nhiệm TGĐ, kế toán trưởng…nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kết thúc năm 2019; Công ty SAGS ghì nhận kết quả sản xuất kinh doanh tích cực với doanh thu hợp nhất đạt 1.600 tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với năm 2018 và vượt 11,8% số với kế hoạch năm 2019.

Doanh thu năm 2019 vượt kế hoạch nhờ vào các yếu tố: SAGS đã ký kết thêm các hợp đồng cung cấp dịch vụ mặt đất trọn gói cho các hãng hàng không quốc tế khai thác tại tại 03 cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất – Đà Nẵng và Cam Ranh. Bên cạnh đó hãng Hàng không Vietjet và Bamboo Airways tiếp tục giữ được mức mức tăng trưởng ổn định. Đến hết năm 2019, SAGS đang cung cấp dịch vụ mặt đất cho khoảng 60 hãng hàng không trong nước và quốc tế với  thị phần trên 50%.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên 2014 – 2019 hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần; công ty đã mở rộng thêm 02 địa điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng và cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh,  tạo công ăn việc làm ổn định cho hơn 2.500 lao động. Công ty đã thông qua 03 lần tăng vốn điều lệ từ 140 tỷ đồng lên gần 336 tỷ đồng – tăng gấp 2,4 lần so với ban đầu và vốn thoái hóa thị trường tính đến thời điểm hiện tại đạt 2.350 tỷ đồng – tăng gấp 16,7 lần so với ban đầu. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ này đạt kết quả ấn tượng cụ thể: doanh thu sau 05 năm tăng gấp 2,6 lần, lợi nhuận sau thuế tăng gấp 04 lần, tổng tài sản đã tăng gấp 3,8 lần. SAGS luôn duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức hấp dẫn từ 40 đến 70%, thuộc nhóm các công ty có mức trả cổ tức cao trên thị trường chứng khoán. Năm 2019, Công ty dự kiến chia cổ tức với tỷ lệ 40% bằng tiền mặt.

Công ty đặt chỉ tiêu doanh thu năm 2020 là 820 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 10 tỷ đồng và kế hoạch chia cổ tức theo tỉ lệ 25% bằng tiền mặt. Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc công ty cam kết đưa ra các chương trình hành động phù hợp theo từng thời điểm để đưa công ty vượt qua những khó khăn trong năm 2020.