Home / Bất động sản / Sai phạm nghiêm trọng tại Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn

Sai phạm nghiêm trọng tại Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn

Thanh tra TP. HCM đã chỉ ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng vốn Nhà nước tại Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên trong năm 2017, 2018.

Chi trả gần 55 tỷ đồng khi không được ký duyệt

Theo Kết luận thanh tra, trong hai năm 2017, 2018, doanh thu của Tổng Công ty chỉ đạt lần lượt 76,9% và 72,6% kế hoạch năm do UBND TP giao. Tuy nhiên, chi phí thực hiện trong hai năm đều vượt kế hoạch (141,34% và 158,42%).

Theo Kết luận thanh tra, trong hai năm 2017, 2018, doanh thu của Tổng Công ty chỉ đạt lần lượt 76,9% và 72,6% kế hoạch năm do UBND TP giao. Tuy nhiên, chi phí thực hiện trong hai năm đều vượt kế hoạch (141,34% và 158,42%).

Tại thời điểm thanh tra, Tổng Công ty chưa hoàn tất việc đối chiếu, xác nhận công nợ phải thu hồi; chưa chưa thành lập Hội đồng xử lý nợ để xử lý các khoản nợ quá hạn trong nhiều năm, các khoản nợ không có khả năng thu hồi và chưa có biện pháp xử lý đối với các khoản nợ hay các cá nhân, tổ chức có liên quan… Kết quả thanh tra cũng cho thấy, Tổng Công ty còn 1.473,88 tỷ đồng nợ phải thu, chưa thu hồi được, trong đó có khoản nợ phải thu là cổ tức, lợi nhuận được chia với số tiền 304,43 tỷ đồng, đã tạo điều kiện cho các đơn vị khác chiếm dụng vốn.

Thanh tra TP HCM chỉ ra nhiều sai phạm nghiệm trọng tại Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn.

Bên cạnh đó, Tổng Công ty chưa nghiêm túc chấp hành các quy định về thuế và nộp ngân sách Nhà nước dẫn đến bị Cục thuế TP phạt chậm nộp tiền thuế và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ trong năm 2017, 2018 số tiền 10,2 tỷ đồng và bị Cục thuế TP ban hành 06 Quyết định cưỡng chế nộp ngân sách Nhà nước.

Tổng Công ty sử dụng tiền (100% vốn Nhà nước) để nộp tiền thuê đất, thuế đất của Công ty Cổ phần Hùng Vương trên 4,8 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Địa ốc 7 cho ngân sách Nhà nước trên 469,56 triệu đồng. Đặc biệt, Tổng Công ty đã chi trả các chi phí thực hiện dự án Chung cư Nguyễn Kim – Khu B thay cho đối tác kinh doanh Công ty Cổ phần Địa ốc Ngân Hiệp. Việc này làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, làm lợi cho đổi tác, mang tính rủi ro cao, có sự tùy tiện trong việc quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và chưa phù hợp quy định Luật quản lý, nguồn vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, dễ dẫn đến việc làm thất thoát, thiệt hại tài sản Nhà nước.

Qua thanh tra chỉ rõ, trong công tác quản lý sổ kế toán và chứng từ kế toán, Tổng Công ty chưa hoàn tất lưu trữ Sổ kế toán để ghi chép, hệ thống và lưu trữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh… Đáng chú ý, Tổng Công ty còn tồn đọng 1.533 phiếu thu trị giá 76,65 tỷ đồng (tiền cọc mua căn hộ tại chung cư lô B Bàu Cát II, quận Tân Bình) và 355 phiếu chi trị giá 54,77 tỷ đồng (hoàn trả tiền đặt cọc mua căn hộ tại chung cư lô B Bàu Cát II, quận Tân Bình), phát sinh từ ngày 15-11-2017 đến ngày 13-12-2017 không có chữ ký duyệt và đóng dấu của Thủ trưởng đơn vị.

Nghiêm trọng hơn, 355 phiếu chi trị giá 54,77 tỷ đồng dù không có ký duyệt của Thủ trưởng, nhưng đã được xuất quỹ chi tiền trả cho các tổ chức, cá nhân.

Đối với hoạt động đầu tư, góp vốn vào các doanh nghiệp khác cũng bị thua lỗ lũy kế hàng chục tỷ đồng, khó có khả năng bảo toàn vốn.

Sáu dự án chậm tiến độ

Qua thanh tra điển hình 6 dự án (gồm: Dự án căn hộ Felisa Riverside tại số 99 Bến Bình Đông, phường 11, quận 8; Dự án tại 557 Bến Bình Đông, phường 13, quận 8; Dự án Trung tâm thương mại Bình Đăng tại Quốc lộ 50, phường 6, quận 8; Dự án đầu tư xây dụng khu cao ốc văn phòng tại số 257 Điện Biên Phủ – quận 3; Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư An Hội, Phường 14 và Dự án Chung cư – Nguyễn Kim B, Quận 10) ghi nhận hầu hết đều chậm tiến độ thực hiện và chậm tiến độ thi công.

Có một số dự án từ khi phê duyệt đến nay đã hơn 10 năm, nhưng chưa được đưa vào khai thác sử dụng, ảnh hưởng đến nguồn vốn doanh nghiệp, gây lãng phí tài sản Nhà nước, lãng phí đất đai và có những sai phạm, hạn chế, thiếu sót trong việc chỉ định thầu không đúng quy định, không tổ chức đấu thấu lựa chọn nhà thầu; tự thực hiện các gói thầu dự án không đảm bảo năng lực thực hiện; việc bán nhà hình thành trong tương lai chưa đảm bảo quy định; chưa đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quản lý dự án đầu tư xây dựng…

Trong đó, việc Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc III cho Công ty CP Địa ốc Thủ Thiêm thuê lại địa chỉ số 236 Điện Biên Phủ, P.6, Q. 3 là không đúng theo quy định.

Xử lý nghiêm các sai phạm

Từ những sai phạm được Thanh tra TP HCM chỉ rõ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã giao Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn nghiêm túc thực hiện việc công khai, minh bạch trong việc quản lý vốn nhà nước theo đúng quy định. Hoàn tất việc đối chiếu, xác nhận công nợ phải thu, lập Hội đồng xử lý nợ quá hạn, các khoản nợ khó thu hồi; tiến hành áp dụng các biện pháp cần thiết để thu hồi nợ và xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhận có liên quan.

Đặt biệt, khẩn trương xây dựng phương án xử lý nợ phải thu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, có biện pháp thu hồi đúng, đủ số nợ phải thu (đến thời điểm ngày 20-5-2019) là 1.691,35 tỷ đồng, đặc biệt là khoản nợ phải thu là cổ tức, lợi nhuận được chia nhưng chưa có biện pháp thu hồi.

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu xem xét, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước đầu tư vào Tổng Công ty; công tác ghi chép, lưu trữ sổ sách kế toán.

Đồng thời, yêu cầu Tổng Công ty xây dựng biện pháp, giải pháp đầu tư nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư, góp vốn vào các doanh nghiệp; xây dựng phương án tái cơ cấu hoặc thoái vốn tại 14/32 doanh nghiệp đầu tư không có lợi nhuận, cổ tức đuợc chia và bị lỗ. Thực hiện và hoàn tất việc thoái hết vốn đầu tư tài chính ngoài ngành, không làm thiệt hại cho Nhà nước (trước thời điểm cổ phần hóa Công ty) theo quy định.

Liên quan đến các dự án, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong chỉ đạo Tổng Công ty nghiêm túc thực hiện việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện các dự án theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, chấm dứt việc thực hiện chỉ định thầu không đúng quy định; đảm bảo tính công khai minh bạch theo đúng quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Đồng thời, giao Chánh Thanh tra TP thành lập Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra, làm rõ việc thực hiện dự án Cao ốc văn phòng tại số 257 đường Điện Biên Phủ, phường 6, quận 3 và dự án Chung cư Nguyễn Kim – Khu B, quận 10 do Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên làm chủ đầu tư; báo cáo UBND TP xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định.

Nguồn: thanhtravietnam.vn