Home / Bất động sản / Đồng Nai chính thức cho phép tách thửa trở lại theo quy định mới

Đồng Nai chính thức cho phép tách thửa trở lại theo quy định mới

Theo quyết định mới diện tích tách thửa quy định đối tượng là cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm thủ tục tách thửa, chứng nhận QSDĐ, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tách thửa theo quy định mới này

Từ ngày 1/7/2020, người dân tỉnh Đồng Nai được thực hiện tách thửa theo Quyết định mới vừa được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt thay thế Quyết định số 03/2018 ngày 30/1/2018 quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn.

Theo quy định mới, loại đất được phép tách thửa xác định theo mục đích sử dụng đất ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là giấy chứng nhận).

Đối với đất ở, quy định mới quy định diện tích tối thiểu của thửa đất sau tách thửa đối với đất ở tại đô thị (kể cả xã Long Hưng, TP Biên Hòa) là 60m2 (với điều kiện cạnh thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới bằng hoặc lớn hơn từ 4 – 19m). Đối với đất ở tại nông thôn, thửa đất sau khi tách thửa phải có có diện tích tối thiểu là 80m2 (cạnh thửa đất tiếp giáp với đường giao thông lớn hơn hoặc bằng 4m). Với các dự án trong khu dân cư, việc tách thửa đất thực hiện theo quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Riêng đất nông nghiệp, diện tích tối thiểu thửa đất sau tách thửa đối với đất nông nghiệp tại đô thị (kể cả xã Long Hưng) là 500m2. Diện tích tối thiểu thửa đất sau tách thửa đối với đất nông nghiệp tại nông thôn là 1.000m2.

Trường hợp đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, diện tích tối thiểu thửa đất sau tách thửa được áp dụng theo quy định đối với loại đất ở trừ trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quy định mới cũng quy định điều khoản chuyển tiếp. Theo đó, đối với các trường hợp được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và chi nhánh cấp huyện duyệt đơn tách thửa phù hợp với quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa của UBND tỉnh, đã lập hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất và được công chứng, chứng thực của cơ quan thẩm quyền trước ngày quyết định mới có hiệu lực thì sẽ được xem xét, giải quyết cấp Giấy chứng nhận, chỉnh lý biến động theo quy định, trừ trường hợp tách thửa đất nông nghiệp trong khu vực quy hoạch đất ở.

Quyết định số 22 đã giải quyết nhiều vấn đề khúc mắc trong vấn đề tách thửa từ nhiều năm nay

Quyết định số 22 đã giải quyết nhiều vấn đề khúc mắc trong vấn đề tách thửa từ nhiều năm nay.

Trường hợp UBND cấp huyện đã cho phép tách thửa theo quy định cũ (Quyết định số 03) thì tiếp tục giải quyết tách thửa, cấp giấy chứng nhận theo văn bản chấp thuận.

Được biết, Quyết định số 22 nêu trên đã bỏ quy định bắt buộc lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể liên quan đến tách thửa như trước đây. Đồng thời quy định rõ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xem xét, cho phép tách thửa đối với người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân. Người sử dụng đất là tổ chức có nhu cầu tách thửa thì thẩm quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2020.

Nguồn: tuoitrethudo.com.vn