Home / Văn hóa thể thao / Văn hóa Phật Giáo: mở đầu mùa an cư kiết hạ

Văn hóa Phật Giáo: mở đầu mùa an cư kiết hạ

Sáng ngày 09/06/2020, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã cúng dường gần 400 triệu đồng cho chương trình an cư 10 ngày tại Học viện Phật giáo Viêt Nam và 600 triệu đồng cho quỹ đời sống Tăng Ni.

Chuyến đi cúng dường khởi hành từ lúc 6 giờ 30, với sự tham dự của Ban Lãnh đạo Quỹ Đạo Phật Ngày nay và hơn 150 thành viên Quỹ Đạo Phật Ngày Nay.

Đây là chương trình an cư kiết hạ (mùa thứ 5) tại Học viện Phật giáo Viêt Nam TP.HCM cơ sở 02. Được biết, chương trình an cư kiết hạ này chính là nguyện vọng của Lãnh đạo Phật giáo thời Chấn hưng vào thập niên 30 của thế kỷ trước. Đến nay, khi Học viện dần ổn định cơ sở hạ tầng, chương trình an cư kiết hạ mới bắt đầu được thực hiện và đi vào nề nếp. Trong buổi sáng cùng ngày, TT. Thích Nhật Từ có bài pháp thoại về “Thở thiền và thái độ của người tu thiền”, bởi thiền định chính là một trong 03 giá trị cốt lõi của đạo Phật.

Sau khi kết thúc bài Kinh Dược Sư; đến thời thọ trai, đại diện Quỹ Đạo Phật Ngày nay Phật tử Giác Từ Bi dâng lời tác bạch lên chư tôn đức Tăng Ni: Quỹ Đạo Phật Ngày nay chúng con cùng nhau quay về đây với tất cả tấm lòng thành kính, tịnh tài cúng dường mười phương chư Phật và hiện tiền chư tôn đức. Nguyện cầu Phật pháp trường lưu, Phật sự viên thành, pháp sự viên mãn, quý Tăng – Ni sinh thân khỏe tâm an, tinh tấn tu học trở thành tăng tài.

Thích Nhật Từ – Trụ trì chùa Giác Ngộ, Chủ tịch Quỹ Đạo Phật Ngày nay, tán dương công đức của quý Phật tử. Thượng tọa nói về việc khuyến khích con em học Phật ngay từ nhỏ để có được đời sống an lạc. Đồng thời, Thầy Nhật Từ cũng đề cập đến những điều đã làm được và các dự định để hoàn tất xây dựng cơ sở vật chất tại Học viện Phật giáo Viêt Nam TP. HCM.

Nguồn: Thích Ngộ Trí Viên/Chùa Giác Ngộ