Home / Giáo dục / Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch lần thứ X: nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch lần thứ X: nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 10/6, Đảng bộ Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND TP.HCM – Dương Anh Đức, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Đại học – Cao đẳng TP.HCM Phạm Thiên Kha và 98 đại biểu đại diện cho 228 đảng viên thuộc Đảng bộ.

Sau 02 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, theo đúng qui định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của cấp trên, Đại hội đã tiến hành thảo luận và thống nhất: những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch lần thứ IX nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong báo cáo chính trị trình Đại hội.

Đảng uỷ Trường đã lãnh đạo nhà trường thực hiện nhiệm vụ chính trị với trọng tâm là công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế để đáp ứng chỉ tiêu của Nghị quyết ĐH Đảng bộ TP.HCM đến năm 2020 là 20 bác sĩ/10.000 dân, 70% các BS BV loại 1 và 50% BS BV loại 02 được đào tạo sau đại học. Nhà trường đã hoàn thành nhiệm vụ đào tạo, tăng quy mô tuyển sinh và và bước đầu làm tốt việc mở thêm các ngành đào tạo đại học và chuyên ngành sau đại học.

Đồng chí Pham Thiên Kha, Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy  Khối ĐH – CĐ TP.HCM, phát biểu tại Đại hội.

Tuy nhiên, hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong những năm qua vẫn còn có những hạn chế, khuyết điểm như:  có 01 chỉ tiêu nhiệm vụ chưa hoàn thành 100% mức đặt ra. Ngoài ra, việc kiện toàn Ban Giám hiệu chưa thực hiện được.

Từ thực tiễn lãnh đạo 5 năm qua, Đảng bộ rút ra một số kinh nghiệm sau: tăng cường đoàn kết, nhất trí trong tập thể lãnh đạo, cấp uỷ và tập thể cán bộ chủ chốt để có sức mạnh cần thiết vượt qua những khó khăn, thách thức trong điều kiện nhiệm vụ chính trị thường xuyên có yếu tố mới, phát triển thêm, đồng thời phải tự chấn chỉnh theo quy chuẩn và hội nhập quốc tế. Mỗi thành viên phải nhận thức rõ yêu cầu nhiệm vụ, điểm mạnh và điểm yếu của nhà trường trong điều kiện vật chất và nhân lục hiện nay, coi trách nhiệm với việc chung là trách nhiệm cao cả để suy nghĩ, phát biểu, thảo luận và thống nhất.

Tạo sự đồng thuận chung trong toàn đơn vị: tổ chức tốt công tác giáo dục chính trị – tư tưởng, nhất là các lĩnh vực liên quan đế thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, một đơn vị sự nghiệp công lập, và định hướng tốt dư luận trong một thế giới thông tin phức tạp. Đồng thời, làm tốt công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền, để mọi thành viên tập trung nỗ lực theo hướng phát triển nhà trường.

Chủ động với tinh thần sáng tạo để có những bước đi đột phá trong định hướng đã được Đảng vạch ra trong các nghị quyết để đổi mới giáo dục đại học, tăng cường các sản phẩm khoa học có chất lượng, tự chủ tài chính và hợp tác, hội nhập quốc tế, tiến tới khẳng định thương hiệu.

Chủ đề của Đại hội lần này là “Đoàn kết – Phát triển – Hội nhập”, triển khai đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo: hợp lý hoá chương trình, đổi mới phương pháp giảng dạy – học tập, thực hành lâm sàng và lượng giá; thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao; phấn đấu phát triển Trường đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch lên tầm cao mới và hội nhập với các nước trong khu vực.

Đồng chí Ngô Minh Xuân – Hiệu Trưởng Nhà Trường, được tín nhiệm bầu và tái đắc cử Bí thư Đảng ủy khóa X

Đối với các chương trình đào tạo chính quy; điều chỉnh hợp lý số lượng tuyển sinh, hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo đại học (nhất là ngành BS đa khoa).Hoàn chỉnh các chương trình đào tạo đại học theo học chế tín chỉ lồng ghép với đào tạo dựa trên năng lực. Đa dạng hóa các ngành đào tạo đáp ứng với nhu cầu xã hội (vật lý trị liệu, âm ngữ trị liệu, y học cổ truyền). Tiến hành kiểm định cấp chương trình đối với những mã ngành đủ điều kiện như Khúc xạ nhãn khoa, điều dưỡng …

Đối với các chương trình đào tạo liên kết: củng cố chương trình đào tạo kết hợp với nước ngoài: khoa Y Việt Đức, Khúc xạ nhãn khoa; tiến tới triển khai các chương trình đào tạo liên kết mới với nước ngoài: Dược lâm sàng với Pháp, Quản lý Bệnh viện với Pháp vá Úc, cấp cứu trước viện …

Lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của Trường phù hợp với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo. Tuân thủ quy định tại Luật Giáo dục Đại học (bao gồm sửa đổi), Điều lệ trường Đại học và các văn bản pháp quy liên quan khác.

Thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khoá IX, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Từ kinh nghiệm của khoá trước Ban Chấp hành Đảng bộ khoá X cần tiếp tục phát huy ưu điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cho nhiệm kỳ tới.

Kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ khoá X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 11 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối gồm 12 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết. Đảng ủy khoá X hoàn chỉnh hồ sơ và kết quả bầu cử, báo cáo Đảng ủy Khối để quyết định chuẩn y theo quy định.Đại hội đã chính thức bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 11 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí. Ông Ngô Minh Xuân – Hiệu trưởng Nhà trường, được tín nhiệm bầu và tái đắc cử Bí thư Đảng ủy khóa X; ông Nguyễn Thanh Hiệp – Phó Hiệu trưởng, Trưởng Phòng khám Đa khoa, Trưởng Khoa Y tế Công cộng, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy và ông Lưu Xuân Thu – Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Nguồn: ĐH Y khoa Pham Ngọc Thạch