Home / Doanh nghiệp / Dầu Tường An đặt muc tiêu doanh thu thuần năm 2020 là 4.558 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 193 tỷ

Dầu Tường An đặt muc tiêu doanh thu thuần năm 2020 là 4.558 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 193 tỷ

Ngày 12/006/2020; Công ty Tường An đã tổ chức đại hội cổ động thương niên tại TP.HCM, qua đại hội Tường An đã thông báo các hoạt động trong thời gian qua, kế hoạch định hướng sắp tới và sẽ có một kỳ đại hội bất thường vào tháng 07/2020 nhằm thông báo với cổ đông về việc sáp nhập vào Kido Group.

Năm 2020, Tường Ăn đặt mục tiêu doanh thu thuần 4.558 tỷ đồng, mục tiêu lợi nhuận trước thuế 193 tỷ đồng, dự kiến chi trả cổ tức 20% và chi trả cổ tức đặc biệt.

Trong năm 2019; công ty vận hành trong sự cạnh tranh quyết liệt từ những doanh nghiệp cùng ngành và thị trường nguyên liệu ngành dầu ăn chế biến biến động phức tạp. Mặc dù vậy, năm 2019 được đánh giá là một năm hoàn thành vượt bậc của Tường An khi các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều vượt kế hoạch.

Nguyễn Thị Hạnh – Chủ tịch HĐQT Tường An cho biết:  công ty chưa tạo được sự khác biệt về định dạng dầu Tường An, sắp tới sẽ tập trung giải phápnhư:  phát triển các sản phẩm cốt lõi, thực hiện chiến lược cao cấp hoá sản phẩm, phát triển hệ thống kênh phân phối, gia tăng độ phủ tại các kênh, quản trị chặt chẽ chi phí hoạt động gia tăng khả năng sinh lời và xây dựng bộ phận nhận diện thương hiệu Tường An một cách hiệu quả. Tập trung marketing thương hiệu, trong năm 2019 đã xây dựng được bộ nhận diện thương hiệu với biểu tượng Voi đỏ – dòng sản phẩm cao cấp với hình ảnh chú voi dũng mãnh, xây dựng dòng sản phẩm danh tiếni đò đã có từ 42 năm qua.

Năm 2019; Tường An đã kết thúc năm với doanh thu thuần đạt 4.142 tỷ đồng, tăng 7,48% so với kế hoạch năm, lợi nhuận d8ạt 170,53 tỷ đồng, tăng 25,39% so với kế hoạch năm. Tăng trưởng doanh thu chủ yếu đến từ nhóm dầu cao cấp, chuyên biệt góp phần làm cho lợi nhuận gộp tăng từ 562,2 tỷ đồng lên 661,6 tỷ đồng.

Tổng chi phí hoạt động nằm trong năm 2019 của Tường An là 497,2 tỷ đồng, tăng 15,2% tỷ đồng so với năm 2018, trong đó chủ yếu do chi phí bán hàng tăng 44,9 tỷ đồng, chiếm 11,8%. Chi phí này tăng lên do công ty thực hiện hoạt động đầu tư nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khuyến mãi cho khách hàng và đẩy mạnh phát triển kênh phân phối để mở rộng quy mô sang các ngành hàng mới.

Trong năm 2019; thị trường dầu ăn trong nước đạt doanh thu 31.000 tỷ đồng, mức độ tiêu thụ dầu ăn tại Việt Nam còn thấp so với các nước trong khu vực. Lượng tiêu thụ dầu ăn ở Việt Nam hiện vẫn còn thấp hơn mức khuyến nghị bởi WHO. Do vậy, tiềm năng của ngành dầu được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trong vòng 05 năm tới và được dự báo đạt quy mô 35.000 tỷ đồng vào năm 2024.

Là thương hiệu dầu ăn hơn 42 năm gắn liền với bữa cơm của hàng triệu gia đình Việt, qua nhiều thế hệ Tường An đã khẳng định vị thế thương hiệu dầu ăn uy tín – chất lượng hàng đầu tại việt nam. Luôn lấy người tiêu dùng là trọng tâm, Tườn An luôn nỗ lực để phát triển những sản phẩm vượt trội về chất lượng, với giá cả hợp lý hướng đến chinh phục mục tiêu lấp.

Nguồn: Dầu Tường An