Home / Giáo dục / ĐH Kinh tế TP.HCM ra mắt 03 Viện

ĐH Kinh tế TP.HCM ra mắt 03 Viện

Ngày 16/06/2020; Trường Đại học Kinh tế TP.HCM – UEH đã tổ chức ra mắt Viện Công nghệ tài chính, Viện Đô thị thông minh và quản lý, Viện Nghiên cứu chính sách nông nghiệp và sức khỏe.

Với chủ đề “From Smart to Sustainable”; sự kiện đánh dấu sự ra mắt của 03 Viện với vai trò quan trọng là kết nối cộng đồng, tạo lập môi trường học tập, nghiên cứu, và đào tạo, tư vấn chuyên nghiệp về công nghệ tài chính, đánh giá về các tác động của công nghệ lên mọi phương diện của đời sống xã hội và giải quyết các vấn đề phát triển đô thị, an ninh lương thực, hướng tới xây dựng đô thị thông minh và một nền nông nghiệp xanh, bền vững với sức khỏe con người.

Theo GS.TS Nguyễn Đông Phong – Hiệu trưởng UEH: 03 viện mới của UEH, được thành lập theo tầm nhìn và chiến lược phát triển của nhà trường theo hướng đại học đa ngành, lấy quản lý, kinh tế làm trung tâm để tích hợp các lĩnh vực. UEH kỳ vọng là thông qua các Viện, Trường sẽ kết nối được nguồn lực với các bên liên quan, cung cấp kiến thức và nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội, giải quyết các vấn đề mang tính thời đại và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng xã hội.

Mục tiêu thành lập 03 Viện của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là một chiến lược phát triển Trường thành 01 đại học đa ngành, lấy quản lý, kinh tế làm trung tâm để tích hợp các lĩnh vực. Giá trị lớn nhất mà UEH kỳ vọng là thông qua các Viện sẽ kết nối được nguồn lực với các bên liên quan, cung cấp kiến thức và nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội.

03 Viện mới được thành lập liên quan đến 03 vấn đề lớn của thời đại 4.0: Công nghệ, Xã hội thông minh và Sức khỏe. Để tiếp cận các vấn đề này không thể dựa trên tiếp cận truyền thống, hạn hẹp trong từng lĩnh vực chuyên biệt mà phải đặt trong tổng thể các lĩnh vực liên quan để đáp ứng tối ưu nhất các yêu cầu của xã hội, nhà kinh doanh và nhà quản lý. Điểm khác biệt là sự tiếp cận để giải quyết 03 vấn đề này ở góc độ tích hợp với quản lý, kinh tế và xã hội dựa trên thế mạnh của 1 trường trọng điểm quốc gia về đào tạo về kinh tế, tài chính, kinh doanh và quản trị.

Định hướng sắp tới sẽ kết nối được nguồn lực với các bên liên quan như: doanh nghiệp, nhà quản lý, nhà nghiên cứu…cung cấp kiến thức và nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực mới, gắn liền đào tạo với thực tiễn.  Phát huy vai trò nghiên cứu, tư vấn chính sách kinh tế của UEH để phối hợp, tham gia với Chính phủ, cơ quan quản lý địa phương, doanh nghiệp… giải quyết các vấn đề của thời đại 4.0 và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng xã hội.

Thanh Tú