Home / Văn hóa thể thao / Nét văn hóa trong mùa an cư kiết hạ tại chùa Giác Ngộ

Nét văn hóa trong mùa an cư kiết hạ tại chùa Giác Ngộ

Bắt đầu từ rằm tháng 04 đến rằm tháng 07 âm lịch hằng năm, Phật giáo Bắc tông bắt đầu vào mùa an cư. Mục đích chính yếu của 03 tháng an cư là Thúc liễm thân tâm,  trau dồi Tam vô lậu học Giới – Định – Tuệ,  Tinh tấn tu đạo.  “An cư kiết hạ” chính là truyền thống lâu đời của Phật giáo; nhằm tạo duyên để quý Phật tử thể hiện lòng tôn kính với Tam Bảo, gieo phước điền.

Ngày 17/06/2020; sau hoạt động cúng dường Trường hạ  Học viện PGVN TP. HCM, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay (Quỹ ĐPNN) đã tổ chức cúng dường trai tăng nhân mùa “An cư kiết hạ” tại chùa Giác Ngộ.

Chương trình được quang lâm chứng minh bởi TT. Thích Nhật Từ – Trụ trì Chùa Giác Ngộ cùng toàn thể Tăng đoàn Chùa Giác Ngộ, Ban Lãnh đạo Quỹ, cùng quý Phật tử và hơn 80 Phật tử khác.

Mở đầu là thời tụng Kinh Người áo trắng trong nghi thức “Kinh Phật căn bản” do Thượng tọa trụ trì soạn dịch. Sau khi kết thúc thời Kinh, Phật tử Pháp Đức đại diện Quỹ ĐPNN dâng lời tác bạch đến Tăng đoàn: “An cư kiết hạ là nét đẹp văn hóa truyền thống Phật giáo, là dịp để Tăng Ni chúng tập trung tu học, trao dồi tam vô lậu học, tinh tấn đạo nghiệp. Đồng thời, đây cũng là dịp nhắc người Phật tử quay về hộ trì Tam Bảo, là cơ hội gieo duyên lành. Hôm nay;  với tất cả tấm lòng thành kính –  thanh tịnh, chúng con sắm sửa chút ít tịnh tài, kính dâng lên Tam Bảo và mười phương chư Phật. Nguyện cầu Phật pháp trường lưu mãi, chân lý sáng soi, chư tôn đức thân khỏe tâm an, nguyện cho tất cả chúng sinh đều bình an.

Thích Nhật Từ đã tán dương công đức Ban Lãnh đạo Quỹ ĐPNN: nhờ có tính hệ thống, tính bài bản, thống nhất cao mà mô hình hoạt động Quỹ ĐPNN trong suốt 07 năm qua đã tạo được tiếng vang và được nhiều nơi áp dụng. Sự đóng góp to lớn từ việc tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực đã làm nên sự thành công viên mãn cho các Phật sự, thiện sự.

Nhân dịp này; Thượng tọa cũng điểm qua tình hình kiến thiết Chùa Quan Âm – Đông Hải (xã Vĩnh Hải, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) hiện thời, mong mỏi nhận được sự ủng hộ từ bá tánh thập phương cho Phật sự này thành tựu viên mãn. Do hoạt động xây chùa đang gặp khó khăn về việc san lấp mặt bằng, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong thời gian qua.

Mùa an cư năm nay của Phật giáo Bắc tông chỉ mới bắt đầu; trong gần 03 tháng còn lại, quý Phật tử gần xa hãy phát tâm hộ trì cho sự Tu học của Chư Tăng Chùa Giác Ngộ được viên mãn trong mùa an cư PL. 2564, DL. 2020.

Quỹ ĐPNN xin thành kính tri ân công đức hộ Tăng của chư vị Phật tử gần xa đã tuỳ hỷ theo Phật sự này. Kính chúc quý vị thân khỏe tâm an, cát tường như ý, đạt được 5 phước lành.

Nguồn: Thích Ngộ Trí Viên – Chùa Giác Ngộ