Home / Kinh tế / Phổ biến và chuyển giao công nghệ tinh và phôi phân ly giới tính trong sản xuất bò sữa cao sản ở Việt Nam

Phổ biến và chuyển giao công nghệ tinh và phôi phân ly giới tính trong sản xuất bò sữa cao sản ở Việt Nam

Ngày 17 tháng 6 năm 2020, tại TP Hồ Chí Minh, Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam kết hợp với Công ty cổ phần sữa TH True milk và công ty TNHH MTV bò sữa Châu Á Thái Bình Dương tổ chức hội thảo phổ biến và chuyển giao công nghệ tinh và phôi phân ly giới tính trong sản xuất bò sữa cao sản ở Việt Nam.

Hội thảo đã tập trung trình bày và thảo luận nhiều nội dung như: việc sử dụng tinh, phôi phân ly giới tính và công nghệ phôi trong chăn nuôi bò sữa, bò thịt tại Việt nam hiện nay; Ứng dụng công nghệ tinh, phôi phân ly giới tính trong chăn nuôi bò sữa, những bài học kinh nghiệm cũng như kết quả đào tạo và chuyển giao tại công ty TH True milk giai đoạn 2017 -2019; Kết quả chuyển giao tinh, phôi phân ly giới tính bò sữa từ Hòa Kỳ về Việt nam.

Theo báo cáo của công ty TH True milk, việc sử dụng tinh giới tính trên bò tơ là hiệu quả nhất với tỷ lệ đậu thai là 55%, tốt hơn nhiều so với bò rạ lứa 1 (34,7%), lứa 2 (30,8%) và lứa 3 (28,3%). So sánh với tỷ lệ đậu thai khi thụ tinh thường ở bò tơ trong cùng điều kiện thì thụ tinh bằng tinh phân biệt giới tính có tỷ lệ đậu thai thấp hơn khoảng 20%. Kết quả cấy phôi phân biệt giới tính cho thấy tỷ lệ đậu thai của phôi tươi là 52%, cao hơn phôi đông lạnh (44,5-46,.9%). Tỷ lệ bê sống sau sinh từ phôi nhập khẩu và phôi sản xuất tại Việt Nam đạt từ 92,2 – 96,5% với trọng lượng sơ sinh từ 33,4 – 34,2 kg. Khuyến nghị của các tác giả là nếu cơ sở chủ động được nguồn bò giống và bò nhận phôi thì việc sản xuất phôi tươi để cấy là phương pháp hiệu quả. Bò cái sinh ra từ các công nghệ này có sản lượng sữa từ 8422 – 9502 kg/chu  kỳ vắt sữa 305 ngày.

Hiện nay, TH True milk là một trong những  đơn vị đã và đang làm chủ công nghệ cấy truyền phôi và thụ tinh nhân tạo tinh phân biệt giới tính ở Việt Nam. Trong khuôn khổ dự án thử nghiệm ứng dụng công nghệ tinh phân ly giới tính và công nghệ phôi trong sản xuất bò sữa cao sản ở Việt Nam do Công ty CPTP sữa TH thực hiện từ 2017-2019 đã đào tạo được 24 học viên nắm vững kỹ thuật này.

Nguồn: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia