Home / Giáo dục / Trường ĐH Trà Vinh‎ vào top 100 của WURI Ranking 2020

Trường ĐH Trà Vinh‎ vào top 100 của WURI Ranking 2020

Đại học Trà Vinh

Đại học Trà Vinh được xếp hạng 86 trong Top 100 của WURI Ranking 2020, trường có ảnh hưởng và đóng góp tích cực cho xã hội.

Tại hội nghị trực tuyến do Liên minh các trường đại học Hanseatic (Hanseatic League of Universities – HLU) tổ chức mới đây, World’s Universities with Real Impacts (WURI) đã công bố Trường Đại học Trà Vinh là trường đại học duy nhất ở Việt Nam xếp hạng 86 trong Top 100 của WURI Ranking 2020, trường có ảnh hưởng và đóng góp tích cực cho xã hội; xếp thứ 24 trong Top 50 về giá trị của khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

WURI đã đánh giá theo tiêu chí về những đóng góp thực tế của các trường đối với xã hội; cách tiếp cận sáng tạo và đổi mới trong nghiên cứu và giáo dục của các trường đại học, tập trung vào các lĩnh vực cụ thể về hợp tác doanh nghiệp, giá trị của khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, trách nhiệm với xã hội, các chương trình trao đổi và hợp tác.

Trường Đại học Trà Vinh hiện có hơn 1.200 giảng viên và khoảng 20.000 sinh viên theo học ở các bậc học với 59 ngành đại học, 33 ngành sau đại học (25 thạc sĩ và 8 tiến sĩ) và nhiều chương trình đào tạo khác ở 13 khoa, gồm các lĩnh vực như: Nông nghiệp – Thủy sản, Kỹ thuật – Công nghệ, Khoa học sức khỏe, Ngoại ngữ, Ngôn ngữ – Văn hóa – Nghệ thuật Khmer Nam bộ, Kinh tế – Luật, Hóa học ứng dụng, Sư phạm, Quản lý nhà nước – Quản trị văn phòng và Du lịch, Lý luận chính trị, Khoa học cơ bản, Răng Hàm Mặt, Dự bị đại học.

Trước đó, Trường Đại học Trà Vinh đã có 6 ngành được công nhận đạt kiểm định chất lượng quốc tế FIBAA và AUN-QA; là một trong 2 trường ở Việt Nam được vào Top 300 trường đại học có môi trường giáo dục xanh và đầu tư phát triển bền vững hàng đầu thế giới.

Năm 2019, Đại học Trà Vinh cũng đạt chuẩn kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chí mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nguồn: vtv.vn