Home / Văn hóa thể thao / Nhà thờ Trần Quỳ được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh

Nhà thờ Trần Quỳ được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh

UBND xã Kim Song Trường (Can Lộc, Hà Tĩnh) vừa tổ chức lễ đón bằng công nhận di tích lịch sử, văn hoá cấp tỉnh nhà thờ Trần Quỳ.

Nhà thờ Trần Quỳ thuộc thôn Thượng Xá, xã Kim Lộc (cũ), nay là xã Kim Song Trường.

Lãnh đạo Bảo tàng tỉnh và huyện Can Lộc trao bằng công nhận cho chính quyền địa phương và đại diện dòng họ.

Qua một số tư liệu cho biết, nhân vật lịch sử Trần Quỳ sinh vào những năm đầu thế kỷ XVIII trong một gia đình và dòng họ có truyền thống hiếu học ở làng Thượng Xá.

Trần Quỳ nổi tiếng học giỏi, thông minh, tư chất hiền lành, tình tính cương trực, rất mực yêu thương xóm làng, giàu tình nghĩa.

Sinh ra trong giai đoạn chế độ phong kiến đầu thế kỷ XVIII lâm vào khủng hoảng, nhà Hậu Lê ngày càng suy yếu, Trần Quỳ gia nhập quân đội nhà Lê.

Nhà thờ Trần Quỳ được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh

Đông đảo người dân cùng con cháu đón rước bằng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Chịu ảnh hưởng của tư tưởng trung quân, ông đã hết sức phục vụ nhà Lê trong công cuộc giữ yên bờ cõi biên cương nên được vua Lê Hiển Tông phong chức Thị Hậu Nội khuông trung quân Thập trưởng.

Do có công lao, lập được nhiều chiến công nên sau đó ông được thăng chức Phó Thiên hộ Tráng tiết Tướng quân, một thời gian sau lại được phong tước Kiều lệnh Bá.

Sau khi hoàn thành đường hoạn lộ quan trường, ông về quê cùng với Nhân dân trong làng ra sức khai khẩn đất đai, xây dựng xóm làng, phát triển kinh tế, văn hoá.

Nhà thờ Trần Quỳ được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh

Đạo sắc phong do vua Lê Hiển Tông ban tặng được lưu giữ tại nhà thờ Trần Quỳ.

Với những công lao to lớn đó, sau khi ông mất, triều Lê đã phong ông vào hàng ngũ những người tiết nghĩa, ghi danh công trạng và địa vị của ông đối với quê hương, đất nước.

Tại di tích nhà thờ Trần Quỳ hiện còn lưu giữ đạo sắc phong do vua Lê Hiển Tông ban tặng cho ông vào ngày 22/12 năm Cảnh Hưng thứ 4 (năm 1743).

Nguồn: baohatinh.vn