Home / Giáo dục / Hội nghị tuyển sinh đào tạo và giải quyết việc làm năm 2020

Hội nghị tuyển sinh đào tạo và giải quyết việc làm năm 2020

Ngày 23/06/2020; tại TP.HCM Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTB&XH) đã tổ chức Hội nghị tuyển sinh, đào tạo và giải quyết việc làm năm 2020. Tại hội nghị đã báo cáo đánh giá công tác tuyển sinh đào tạo, giải quyết việc làm năm 2019 và 06 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ giải pháp 06 tháng cuối năm 2020.

Theo chỉ thị số 24/CT-Ttg ngày 28/05/ năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới.

Nội dung các chuyên đề được đề cập tại hội nghi như: chuyên đề 01: các đại biểu đã đã trình bày một số văn bản chỉ đạo hướng dẫn và quy định trong công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo ban hành trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020. Chuyên đề 02: nói về công tác gắn kết giữa Giáo dục nghề nghiệp và Doanh nghiệp năm 2019. Chuyên đề 03 kết quả công tác hướng nghiệp khởi nghiệp trong học sinh – sinh viên năm 2019, phương pháp hoạt động 2020. Chuyên đề 04: giới thiệu Hệ thống giáo dục Kosen – Nhật Bản. Chuyên đề 05: giới thiệu phần mềm quản lý số liệu tuyển sinh, tốt nghiệp, việc làm…

Chuyên đề giới thiệu Hệ thống Kosen – Nhật Bản

Theo tổng hợp báo cáo của 63 Sở LĐTB&XH, các tỉnh – thành phố trực thuộc Trung ương cho biết kết quả tuyển sinh năm 2019 của cả nước là 2.338.000 người, đạt 103,5% so với kế hoạch; trong đó tuyển sinh trình độ độ trung cấp và cao đẳng khoảng 568.000 người, đạt 101,4% so với kế hoạch.

Tính đến cuối năm 2019; trên cả nước có 1.914 cơ sở Giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 399 trường cao đẳng, 462 trường trung cấp và 1.053 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên. Mạng lưới các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp rộng khắp cả nước đã góp phần thực hiện tốt công tác tuyển sinh, đào tạo đến mỗi vùng miền, tạo thêm nhiều cơ hội thuận lợi cho người học, khi có nguyện vọng là nhu cầu học nghề.

Chuyên đề giới thiệu giới thiệu phần mềm quản lý số liệu tuyển sinh, việc làm…

Trong phần nếu ý kiến; Cao đẳng nghề Cao Thắng cho biết là đơn vị có khả năng đạt 05 mà hệ thống Giáo dục nghề nghiệp đặt ra, trường Cao đẳng Du lịch nếu lên khiếm khuyết trong vấn đề tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề tại các trường phổ thông còn yếu đã hạn chế sự hiểu biết trong lựa chọn của học sinh. Cao đẳng Nghề Cà Mau nêu khó khăn trong việc  tuyển sinh, học sinh – phụ huynh băn khoăn trong hồ sơ học sinh mục trình độ văn hóa không thể khai Trung cấp nghề…

T.T/nguồn: Tổng Cục GDNN