Home / Doanh nghiệp / An Dương Thảo Điền ĐHCĐ trong tình hình khó khăn vì dịch Covid-19

An Dương Thảo Điền ĐHCĐ trong tình hình khó khăn vì dịch Covid-19

Ngày 24/06/2020; An Dương Thảo Điền (HAR  – sàn HOSE) đã tiến hành ĐHCĐ trong tình khó khăn của một năm hoạt động, HAR sở hữu tài sản là khách sạn – căn hộ cho thuê tại khu Thảo Điền TP.HCM và vốn góp vào công ty con sở hữu dự án bất động sản tại TP.HCM.

Tổng doanh thu năm 2019 là 163.889 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế là 6.685.995 đồng, lợi nhuận còn lại trong năm 2019 là 6.487.706 đồng. Doanh thu chủ yếu là mảng kinh doanh bất động sản, nhà đất giảm, do chưa triển khai dự án mới, vì chính sách cấp phép xây dựng. Tuy nhiên trong năm 2019; Công ty đã cân đối được chi phí quản lý nên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 26,10% so với năm 2018.

Từ tháng 12/2019; Công ty đã có quyết định mua lại 05 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, tính đến 31/03/2020 số cổ phiếu quỹ của HAR là 2.116.610 cổ phiếu. Hiện nay thị giá cổ phiếu HAR đang thấp so với giá trị sổ sách, Ban giám đốc đặt nhiều kỳ vọng quyết định này sẽ giúp ổn định giá cổ phiếu Công ty trong thời gian tới.

Dù trước mắt còn nhiều khó khăn ăn nhưng kết quả kinh doanh của Công ty dự kiến có nhiều điểm thuận lợi, bởi dòng tiền sẽ về tốt từ việc ghi nhận doanh thu dự án chung cư cao cấp của Công ty cổ phần Phát triển G Homes. Đây là khoản đầu tư liên doanh của HAR và Frasers. Hiện dự án đã có pháp lý hoàn chỉnh và bán hết hàng ra thị trường từ tháng 06/2019. Bên cạnh; đó cơ cấu vốn của Công ty từ năm 2019 đã có những thay đổi tích cực, trong năm HAR đã hoàn thành mua lại trái phiếu trước hạn, với tổng tỷ giá là 34 tỷ đồng, điều này sẽ làm giảm đáng kể áp lực và chi phí tài chính đối với Công ty so với giai đoạn trước.

An Dương Thảo Điền tiếp tục thực hiện hoàn thiện mô hình quản trị Hoolding, hướng tới mục tiêu trở thành Công ty đa ngành. Tuy nhiên; lĩnh vực cốt lõi mà Công ty tập trung vẫn là phát triển bất động sản, tham gia định hướng hướng cho các công ty con theo ngành nghề kinh doanh đặc thù, nhằm giúp các công ty con phát triển và mang lợi nhuận. Công ty vẫn tiếp tục duy trì cơ cấu sử dụng vốn vay an toàn, ưu tiên sử dụng các khoản vay dài hạn với chi phí hợp lý.

Do tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp và chưa biết thời điểm kết thúc, nên Công ty khó dự đoán được các chỉ tiêu hoạt động cho năm 2020.

Nguồn: An Dương Thảo Điền