Home / Doanh nghiệp / Bà Nguyễn Thùy Vân trúng cử chủ tich HĐQT – TTC Land

Bà Nguyễn Thùy Vân trúng cử chủ tich HĐQT – TTC Land

Ngày 29/06/2020; TTC Land  đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên, miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu mới các chức danh trong HĐQT.

Năm 2019; hoạt động lõi của công ty đã duy trì khá tốt khi tỷ trọng doanh thu bất động sản chiếm 77,5% tổng doanh thu, chủ yếu đến từ các dự án như: Jamona Heights,  Jamona Home Resort, Jamona City, Chamington La Pointe, TTC Plaza Bình Thạnh.

Mặc dù trong tình hình khó khăn chung của ngành bất động sản trong năm 2019 nhưng hoạt động của công ty vẫn được củng cố và duy trì mức tăng trưởng khả quan. Đặc biệt là duy trì tổng lợi nhuận trước thuế đạt 347 tỷ đồng, tăng 12,1% so với năm 2018 và đạt 101,9% so với kế hoạch đề ra. Doanh thu thuần năm 2019 đạt 1.030 tỷ đồng, bằng 35,2% so với năm 2018 và đạt 34,7% so với kế hoạch.

Trong năm 2019 đã bán hàng và huy động vốn được tổng cộng 634 sản phẩm; chủ yếu từ các dự án : Jamona Heights, Carillon 7, Chamington La Pointe, Panomax, Chamington Iris, Chamington Dragonic & The West City.

TTC Land luôn chủ động nguồn vốn huy động đảm bảo tài trợ cho các dự án của công ty, hợp tác với Lotte Land đầu tư dự án Chamington Dragonic, làm việc với các tổ chức tín dụng và một số quy đầu tư khác nhằm đa dạng hóa và chủ động nguồn vốn công ty. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2018, với tỷ lệ 8% bằng cổ phiếu. Đầu tháng 10/2019, TTC Land lần đầu tiên được nằm trong Top 30 báo cáo thường niên 2018 của nhóm doanh nghiệp vốn hóa trung bình do Ủy ban Chứng khoán và Houses bình chọn.

Trong năm 2020,  TTC Land đặt mục tiêu bán trên 1.121 sản phẩm bất động sản dân dụng và kinh doanh cho thuê mới trên 6.799 m2 sàn thương mại. Đối với giải pháp phát triển dự án và quỹ đất, TTC Land sẽ tập trung hoàn thiện pháp lý các dự án đang triển khai để đưa vào kinh doanh xây dựng cho kế hoạch 2020 và chuẩn bị cho các năm tiếp theo như: Panomax, Chamington Iris, Chamington Tân Sơn Nhất, Chamington Dragonic, The West City Bình Chánh, Chamington Tamashi, , River Pearl…

Ra mắt thành viên HĐQT mới

Chi phí hoạt động của HĐQT là 450 triệu đồng/tháng; chi trả cho Chủ tịch HĐQT 60.000.000 đồng/thành viên, Phó chủ tịch HĐQT 50 triệu đồng/cho 01 thành viên, 02 thành viên HĐQT 40 triệu đồng/thành viên, 02 thành viên HĐQT độc lập 20 triệu đồng/thành viên.

Bà Nguyễn Thùy Vân,phát biểu khi được đề cử chức danh Chủ tịch HĐQT TTC Land, ngày 29/06/2020.

Tại ĐHCĐ thường niên 2020; TTC Land đã bầu bà Nguyễn Thùy Vân, với thâm niên 12 năm công tác tại công ty vào chức danh Chủ tịch HĐQT của TTC Land.

T.T