Home / Kinh tế / Công ty Cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ áp dụng giá dịch vụ xe ra, vào bến theo Quyết định số 542/QĐ-UBND

Công ty Cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ áp dụng giá dịch vụ xe ra, vào bến theo Quyết định số 542/QĐ-UBND

Sở Tài chính TP Cần Thơ vừa có thông cáo báo chí về nội dung phản ánh và kiến nghị của Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang (Công ty Phương Trang) về giá dịch vụ tại Bến xe khách trung tâm TP Cần Thơ do Công ty Cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ quản lý.

Theo Công văn số 186/CV-HCNS ngày 22-5-2020 của Công ty Phương Trang phản ánh, Sở Tài chính và Sở Giao thông vận tải thành phố đã tiến hành rà soát lại các mức giá. Đồng thời, tổ chức cuộc họp vào ngày 16-6-2020 để Công ty Cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ và Công ty Phương Trang trao đổi, bàn bạc, thương lượng về các phản ánh và kiến nghị nêu trên. Căn cứ các quy định hiện hành và trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, hai bên đã trao đổi, làm rõ các nội dung kiến nghị và thống nhất một số nội dung như sau:

Về mức giá dịch vụ xe ra, vào bến tính toán trên cơ sở hướng dẫn của Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17-2-2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ; Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT để thẩm định trên nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí bảo đảm bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh thực tế hợp lý, có lợi nhuận phù hợp với mặt bằng giá thị trường. Trên cơ sở thẩm định, Sở Tài chính đã trình UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 7-3-2019 theo khung tối thiểu và khung tối đa để các đơn vị thuận tiện khi thỏa thuận ký hợp đồng. Do vậy, Công ty Cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ áp dụng giá dịch vụ xe ra, vào bến quy định theo Quyết định số 542/QĐ-UBND là đúng quy định. Việc so sánh giá giữa Bến xe khách trung tâm TP Cần Thơ với Bến xe Miền Tây phải trên các nội dung tương đồng: chi phí đầu tư, lãi suất vay các tổ chức tín dụng, hiệu quả kinh tế, thời gian đưa dự án vào khai thác sử dụng, chủ sở hữu, thời gian thu hồi vốn, sản lượng thực tế…

Về giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, theo khoản 2 Điều 5 Thông tư liên tịch số 152 “Quy định cụ thể về dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Hiện nay, thành phố chưa thấy có văn bản nào của Bộ Giao thông vận tải quy định cụ thể về dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ là bao gồm những loại dịch vụ nào. Đơn vị kinh doanh dịch vụ – Công ty Cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ cam kết đã thực hiện đúng quy định giá dịch vụ bảo đảm nguyên tắc bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh thực tế hợp lý, có lợi nhuận phù hợp với mặt bằng giá thị trường địa phương. Thực hiện niêm yết giá dịch vụ theo quy định tại Điều 8 của Thông tư liên tịch số 152. Công ty Cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ cam kết đã tổ chức Hội nghị khách hàng để công khai minh bạch với toàn thể các đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện hoạt động tại Bến xe khách Trung tâm TP Cần Thơ để bàn bạc trao đổi về các khoản giá dịch vụ tại bến xe và các bên đã tự nguyện thỏa thuận thống nhất ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ và sử dụng dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Công ty Cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ khẳng định sẽ cùng Công ty Phương Trang bàn bạc thương lượng các nội dung mà Công ty Phương Trang phản ánh trong hợp đồng số 59/HĐDV-2020 ngày 19-12-2019 và thống nhất các điểm ký kết lại phụ lục hợp đồng để thực hiện với nguyên tắc đôi bên cùng có lợi (vì các công ty đều hoạt động theo Luật Doanh nghiệp). Trường hợp thương lượng không đạt kết quả, bên nào tự cho rằng quyền lợi của mình bị xâm hại thì thực hiện phương thức giải quyết tranh chấp theo hợp đồng đã ký kết giữa hai bên.

Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang còn diễn biến rất phức tạp, các DN vận tải bị thiệt hại nặng nề, Chính phủ, bộ, ngành trung ương và chính quyền địa phương đang nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Trong điều kiện thành phố chỉ có 1 bến xe trung tâm, Sở Tài chính thành phố cũng đề nghị Công ty Cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ cùng bàn bạc, thỏa thuận, thống nhất với Công ty Phương Trang và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên tinh thần cùng chia sẻ khó khăn và hợp tác cùng phát triển.

T.T/baocantho.com.vn