Home / Tin tức / Nha Trang: cấp 793 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nha Trang: cấp 793 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Từ đầu năm đến nay, TP. Nha Trang đã cấp 793 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất lần đầu với tổng diện tích hơn 65ha; chuyển mục đích sử dụng đất 151 trường hợp với tổng diện tích gần 4,9ha. Đồng thời, triển khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của thành phố; thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 2019 trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên lĩnh vực tài nguyên, môi trường; ban hành 131 quyết định xử phạt với tổng số tiền hơn 563 triệu đồng. Trong đó, lĩnh vực đất đai 122 trường hợp; khoáng sản 7 trường hợp; môi trường 2 trường hợp; tăng cường quản lý nguồn nước mặt và hai bờ sông Cái; quản lý chất thải phòng, chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết…

Nguồn: baokhanhhoa.vn