Home / Doanh nghiệp / Công ty cổ phần cao su Sông Bé hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019

Công ty cổ phần cao su Sông Bé hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019

Chiều 14-2, Công ty cổ phần cao su Sông Bé đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã về dự.

Trong năm 2019, mặc dù giá mủ còn diễn biến khó lường, chưa ổn định, lực lượng lao động biến động thường xuyên nhưng công ty đã thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Hiện nay, công ty đang quản lý gần 5.000 ha đất, trong đó diện tích cao su là 4.719 ha, 262 ha rừng trồng và rừng tự nhiên.

Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân của công ty đạt thành tích xuất sắc trong năm 2019.

Diện tích vườn cây khai thác là 3.570 ha, vườn cây kiến thiết cơ bản 964 ha, vườn cây tái canh gần 50 ha. Tổng sản lượng mủ khai thác trong năm 2019 của công ty trên 5.113 tấn đạt 104%, với năng suất vườn cây đạt 1,43 tấn/ha. Hoạt động thu mua, chế biến, kiểm nghiệm mủ của công ty được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật, quản lý theo chất lượng ISO 9001:2015. Tổng sản lượng mủ chế biến được  9.232 tấn đạt gần 120%. Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 432 tỷ đồng bằng 141% so với kế hoạch. Tổng lợi nhuận của công ty đạt trên 42  tỷ đồng bằng 106% so với kế hoạch. Tổng thuế và các khoản công ty đã nộp ngân sách trên 39 tỷ đồng đạt 195% kế hoạch đề ra.

Với kết quả đó trong năm 2019, công ty đã thực hiện 91 tỷ đồng tổng quỹ tiền lương; đảm bảo tiền lương bình quân chung đạt 6,45 triệu đồng/người/tháng;thu nhập bình quân đạt trên 7,06 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài ra, công ty còn thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và các phong trào đoàn thể; thực hiện có hiệu quả các công tác đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý các dự án liên doanh, liên kết.

Dự và phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng ghi nhận sự đóng góp của công ty đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong năm 2019.

Về phương hướng nhiệm vụ trong năm 2020, bà Huỳnh Thị Hằng đề nghị công ty tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Đại hội các Chi, Đảng bộ cơ sở; kiện toàn bộ máy nhân sự của công ty.

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, lãnh đạo công ty cần tập trung thực hiện tốt các dự án đang triển khai, tham gia. Lãnh đạo công ty cần chủ động, năng động trong việc tham mưu cho tỉnh sử dụng hiệu quả diện tích đất công ty đang quản lý. Bên cạnh đó, làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên các địa bàn công ty đứng chân.

Tại hội nghị, Công ty cổ phần cao su Sông Bé đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2019.

Nguồn: baobinhphuoc.com.vn