Home / Thương hiệu / Có chỉ dẫn địa lý cho nón lá Huế

Có chỉ dẫn địa lý cho nón lá Huế

Sản phẩm nón lá mang chỉ dẫn địa lý (CDĐL) “Huế” phải được gắn tem, nhãn sản phẩm trước khi đưa ra thị trường, các thành viên phải chịu trách nhiệm về sản phẩm do mình gắn tem, nhãn.

Để được cấp quyền sử dụng CDĐL “Huế”, các tổ chức, cá nhân phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện như có hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đó là một trong những yêu cầu nằm trong quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Huế” cho sản phẩm nón lá ở tỉnh Thừa Thiên Huế vừa được UBND tỉnh ban hành ngày 16/7.

Theo đó, việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng CDĐL “Huế” góp phần nâng cao hơn nữa giá trị cùng uy tín của chiếc nón Huế và nghề nón lá ở tỉnh không chỉ trong cả nước mà còn cả trên thế giới. Qua đó phát huy giá trị kinh tế cũng như văn hóa do chỉ dẫn địa lý mang lại cho cộng đồng những người làm nón và của tỉnh.

Cụ thể, sản phẩm nón lá mang CDĐL “Huế” gồm nón lá 3 lớp, nón lá bài thơ; các sản phẩm trung gian như lá nón nguyên liệu, lá nón đã được sơ chế, vành nón; sản phẩm phụ là khuôn (khung) chằm. Dấu hiệu xác nhận CDĐL được bảo hộ là biểu tượng chứng minh CDĐL đã được đăng bạ tại Cục Sở hữu trí tuệ và được gắn trên nhãn sản phẩm nguyên liệu lá, nhãn sản phẩm nón lá và các tài liệu giao dịch liên quan khác.

Để được cấp quyền sử dụng CDĐL “Huế”, các tổ chức, cá nhân phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện như có hoạt động sản xuất, kinh doanh nón lá trong khu vực địa danh tương ứng với CDĐL đã được xác định theo quyết định đăng bạ CDĐL “Huế”. Cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định về quản lý chất lượng sản phẩm nón lá Huế và các quy định về tem, nhãn sản phẩm trong quá trình sử dụng CDĐL “Huế”. Ngoài ra, được Hội Nón lá Huế xác nhận đủ điều kiện để sản xuất nón lá mang CDĐL “Huế”. Đồng thời phải bảo đảm tiêu chuẩn cơ sở tự công bố cho sản phẩm nón lá phù hợp với các chỉ tiêu chất lượng chính của nón Huế tại Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý “Huế” đối với sản phẩm nón lá.

Nguồn: baothuathienhue.vn