Home / Doanh nghiệp / Bibica (BBC) thoát lỗ nhờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất Bibica miền Bắc

Bibica (BBC) thoát lỗ nhờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất Bibica miền Bắc

Công ty Cổ phần Bibica (HOSE – Mã: BBC) đã công bố báo cáo tài chính quý II/2020 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020.

Bibica (BBC) thoát lỗ trong quý II. (Ảnh minh họa)

Theo đó riêng quý 2/2020 doanh thu thuần đạt gần 171 tỷ đồng giảm 18,2% so với cùng kỳ trong khi giá vốn hàng bán chỉ giảm 6,5% nên lợi nhuận gộp chỉ còn 33,7 tỷ đồng giảm 46% so với quý 2/2019.

Trong khi đó, tổng chi phí bao gồm chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp đã chiếm hơn 54 tỷ đồng, lớn hơn lãi gộp khiến BBC lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 14 tỷ đồng.

Đáng chú ý trong kỳ Bibica có lãi từ hoạt động khác gần 78 tỷ đồng tăng mạnh so với con số 3 tỷ đồng cùng kỳ đến từ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất Bibica Miền Bắc nên kết quả lợi nhuận sau thuế đạt 49 tỷ đồng tăng cao gấp 3,8 lần so với quý 2/2019.

bibica bbc thoat lo nho chuyen nhuong quyen su dung dat bibica mien bac

Nguồn: BCTC hợp nhất quý II của BBC

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, Bibica đạt 377,4 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 25% so với cùng kỳ, LNST đạt 50 tỷ đồng tăng 108% so với nửa đầu năm 2019. EPS đạt 3.087 đồng.

bibica bbc thoat lo nho chuyen nhuong quyen su dung dat bibica mien bac

Nguồn: BCTC hợp nhất quý II của BBC

Năm 2020, BBC đặt mục tiêu 1.800 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 20%, trong khi dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 109 tỷ đồng, giảm 9% so với năm 2019. Như vậy, BBC mới chỉ thực hiện được 21% chỉ tiêu doanh thu nhưng đã thực hiện được 62% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế sau 6 tháng đầu năm.

Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của BBC đã âm lên mức 307 tỷ đồng chủ yếu tăng chi các khoản phải trả.

Tại thời điểm cuối tháng 6, BBC có tổng tài sản ở mức 1.433 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu năm chủ yếu do tiền và các khoản tương đương tiền giảm 62%, đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 34% và chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm 97%.

Nợ phải trả của Công ty tại ngày 30/6/2020 ở mức hơn 383 tỷ đồng, chiếm 27% tổng nguồn vốn. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 186 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch hôm nay (22/7) cổ phiếu BBC tham chiếu ở mức 47.500 đồng/cp, giảm hơn 18% so với thời điểm đầu năm. Tương ứng vốn hóa thị trường đạt 732 tỷ đồng.

Nguồn: kinhtechungkhoan.vn