Home / Doanh nghiệp / Công ty Nhôm Lâm Đồng – TKV: giảm sâu chi phí, đảm bảo hiệu quả

Công ty Nhôm Lâm Đồng – TKV: giảm sâu chi phí, đảm bảo hiệu quả

Ngày 22/7, Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng – TKV (LDA) đã sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020.

Lãnh đạo Tập đoàn TKV tặng hoa chúc mừng ông Tường Thế Hà được tái bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Nhôm Lâm Đồng. Ảnh: LDA

Theo đó, trước yêu cầu cần tiết giảm sâu chi phí để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Dự án trong năm 2020 khi giá bán alumin trên thị trường dự báo ở mức rất thấp, ngay từ đầu năm, LDA đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, tập trung tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình tối ưu hóa và chuẩn hóa các công đoạn sản xuất, các mặt quản lý, đảm bảo sản xuất ổn định, an toàn, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; từng bước cường hóa, nâng cao công suất sản xuất, duy trì thế phát triển ổn định, bền vững.
Trong 6 tháng, alumin sản xuất quy đổi 351.022 tấn, đạt 54,0% kế hoạch năm, bằng 106,9% so với cùng kỳ năm 2019. Alumin tiêu thụ 277.512 tấn, đạt 45,8% kế hoạch năm, bằng 90,2% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng doanh thu 1.219,3 tỷ đồng, đạt 46,2% kế hoạch năm, bằng 72,4% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng lợi nhuận từ các hoạt động sản xuất kinh doanh dự kiến 17 tỷ đồng, đạt 119,2% kế hoạch năm, bằng 57,0% so với cùng kỳ năm 2019. Hiện tại, toàn Công ty có 1.418 lao động, giảm 11 lao động theo kế hoạch được TKV giao đầu năm và giảm 72 người so với cùng kỳ năm 2019. Tiền lương bình quân dự kiến chi đạt 14,9 triệu đồng/người/ tháng, bằng 138,7% so với kế hoạch năm, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2019.
Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, LDA cũng chú trọng đến công tác đầu tư xây dựng cơ bản; công tác quản lý kỹ thuật; công tác cơ điện; công tác lưu kho, tiêu thụ sản phẩm; công tác an toàn môi trường; công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý… Nhờ các công tác này được triển khai đồng bộ và có hiệu quả, các chỉ tiêu tiêu hao được kiểm soát, tiết giảm được chi phí sản xuất, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của toàn dự án.
Vận chuyển, sắp xếp alumin trong kho. Ảnh: LDA
Vận chuyển, sắp xếp alumin trong kho. Ảnh: LDA
Trong 6 tháng cuối năm 2020, LDA đặt ra mục tiêu và giải pháp như: Duy trì vận hành dây chuyền sản xuất ổn định ở mức tải cao, phấn đấu năm 2020 đạt sản lượng  trên 700.000 tấn alumin quy đổi; quản trị tốt công nghệ đảm bảo các chỉ tiêu tiêu hao thấp hơn kế hoạch; vận hành mô hình khai thác mùa mưa, duy trì quặng khai thác đủ cấp cho tuyển ngay cả trong mùa mưa, đến cuối năm 2020 và sau này sẽ gần như không phải khai thác để dữ trữ trong kho; thực hiện tốt Quy hoạch thải bùn, sử dụng nước hồ bùn đỏ, phấn đấu không phải xử lý nước dư hồ bùn đỏ…
Nguồn: baolamdong.vn