Home / Tin tức / Diễn đàn TP.HCM hướng đến đô thị thông minh và các giải pháp

Diễn đàn TP.HCM hướng đến đô thị thông minh và các giải pháp

Ngày 24/07/2020, tại TP.HCM đã diễn ra Diễn đàn TP.HCM hướng đến đô thị thông minh và các giải pháp. Vấn đề xây dựng các yếu tố thông minh ở TP.HCM là một yêu cầu tất yếu, nhằm xây dựng thành phố thành một đô thị văn minh – hiện đại – tiệm cận với các đô thị hiện đại hàng đầu khu vực và thế giới, phục vụ tốt hơn cho đời sống xã hội của người dân. Yếu tố thông minh ở đây chính là những tiện ích, tiện lợi thông qua các thiết bị, các phương tiện khoa học công nghệ trong việc đáp ứng các nhu cầu chính đáng của người dân, như đi lại, học tập, khám chữa bệnh, sản xuất – kinh doanh, giải quyết các nhu cầu hành chính…

Giới thiệu các thiết bị camera giám sát đô thị thông minh

Diễn đàn đã đề cập đến các nội dung như: hệ sinh thái hạ tầng giao thông chống ngập lụt, hệ sinh thái dữ liệu mở đồng bộ cho sự phát triển bền vững của thành phố thông minh, công nghệ sáng tạo Apple đầu tư vào TP.HCM, đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ cao phục vụ TP.HCM.

Với 04 bài tham luận của 04 doanh nghiệp tại diễn đàn như: ứng dụng thông minh, năng lượng sạch, giám sát hạ tầng đô thị, doanh nghiệp về môi trường rác thải.

Nói về ứng dụng thông minh, dường như người dân TP.HCM đã và đang bắt kịp các ứng dụng. Nói về năng lượng sạch thì ở TP.HCM người dân chưa quan tâm nhiều nhưng nói về “giám sát hạ tầng đô thị và môi trường rác thải”, người dân TP.HCM đang thật sự rất cần, bởi nó đang chi phối đời sống xã hội của người dân rất cao.

Cty Phương Lan giới thiệu các sản phẩm thân thiện với mội trường

Nhưng yếu tố “thông minh” đó không tự nhiên mà có; trước hết phải có hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật phù hợp, như hệ thống máy tính liên thông với nhau, các máy quét, máy đọc mã, kho dữ liệu với đầy đủ các dữ liệu chủ yếu, các phầm mềm, khả năng kết nối internet hoặc liên thông giữa các cơ quan, các dữ liệu, các thủ tục…

Xây dựng đô thị thông minh là một xu thế tất yếu nhưng khi có các thiết bị, các hệ thống thông minh thì con người phải sẵn sàng tham gia đóng góp vào quá trình thực hiện. Dù phương tiện, thiết bị, hệ thống thông minh nhưng con người thụ động… thì cũng khó giải quyết được vấn đề. Do đó; trong vấn đề xây dựng thành phố thông minh ở TP.HCM, một yêu cầu hết sức quan trọng là phải xây dựng đội ngũ có tâm huyết, có trách nhiệm, có năng lực, có hiểu biết với vấn đề này.