Home / Bất động sản / Giá đất đô thị thành phố cao nhất 98,8 triệu đồng/m2

Giá đất đô thị thành phố cao nhất 98,8 triệu đồng/m2

Giá đất ở tại đô thị của thành phố cao nhất 98,8 triệu đồng/m2, giá đất thương mại dịch vụ cao nhất 79 triệu đồng/m2, giá đất sản xuất kinh doanh cao nhất 59,3 triệu đồng/m2.

Tuyến đường Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà phát triển mạnh lĩnh vực dịch vụ du lịch. Ảnh: TRỌNG HUY

Tại kỳ họp thứ 13 (bất thường) HĐND thành phố khóa IX tổ chức ngày 13-3, HĐND thành phố biểu quyết thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn giai đoạn 2020-2024.

Theo đó, bảng giá đất mới có thay đổi, bổ sung so với Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 31-1-2019 của UBND thành phố; bổ sung giá đất đối với 290 tuyến đường mới đặt tên, điều chỉnh giảm 5% đối với đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh so với mức quy định tại Quyết định số 06/2019 QĐ-UBND.

Giá đất thương mại dịch vụ được xác định bằng 80% giá đất ở cùng vị trí. Giá đất sản xuất kinh doanh không phải là đất thương mại, dịch vụ được xác định bằng 60% giá đất ở cùng vị trí.

Giá đất ở tại đô thị cao nhất 98,8 triệu đồng/m2, giá đất thương mại dịch vụ tại đô thị cao nhất 79 triệu đồng/m2, giá đất sản xuất kinh doanh tại đô thị cao nhất 59,3 triệu đồng/m2.

Bảng giá đất mới được phân vệt khu đất. Đối với khu đất hai mặt tiền trở lên thì hệ số đặc biệt chỉ áp dụng trong phạm vi 50m, giá đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh giảm hơn 5% so với mặt bằng tại Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND.

Nguồn: baodanang.vn