Home / Văn hóa thể thao / Sân khấu về hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân: Để vở diễn đi vào đời sống

Sân khấu về hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân: Để vở diễn đi vào đời sống

Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ IV năm 2020, đang diễn ra sôi nổi tại Hà Nội. Số lượng 33 tác phẩm thuộc các thể loại kịch nói, chèo, cải lương, dân ca kịch của 27 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trên cả nước tham gia cho thấy, đây là một đề tài hấp dẫn. Song, để những vở diễn không chỉ để dự thi mà đi vào đời sống, là thách thức không nhỏ với người sáng tạo.

Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân được khai thác với những khía cạnh đa dạng. Trong ảnh: Vở kịch “Bộ cảnh phục” của Nhà hát Tuổi trẻ.