Home / Tin tức / Toàn tỉnh có 15 đề án hỗ trợ cơ cấu lại ngành nông nghiệp

Toàn tỉnh có 15 đề án hỗ trợ cơ cấu lại ngành nông nghiệp

Đến thời điểm này, tỉnh ta đã ban hành 6 chính sách và 15 đề án để hỗ trợ thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp; chỉ đạo lập, phê duyệt, rà soát điều chỉnh bổ sung 23 quy hoạch ngành, sản phẩm ngành nông nghiệp, gồm: Quy hoạch chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy hoạch cánh đồng lớn, nước sạch nông thôn, ngành nghề nông thôn, sắp xếp và bố trí dân cư, phòng chống thiên tai; quy hoạch phát triển cây cao su, cà phê, chè, mía, bông vải, sắn, dược liệu, rau an toàn, quả an toàn, bò sữa, cá tầm…

Người dân xã Chiềng Cang (Sông Mã) đóng gói xuất khẩu nhãn

Nguồn: baosonla.org.vn