Home / Giáo dục / Nỗ lực tuyển sinh hệ trung cấp vượt chỉ tiêu năm 2020

Nỗ lực tuyển sinh hệ trung cấp vượt chỉ tiêu năm 2020

Trường Trung cấp Nghề Thới Lai vừa tổ chức sinh hoạt học sinh đầu khóa 11 (niên khóa 2020-2022).

Giáo viên hướng dẫn học sinh làm thủ tục nhập học.

Nội dung sinh hoạt: quy chế; chế độ, chính sách, học bổng; giới thiệu thực tập, việc làm sau tốt nghiệp…, giúp học sinh bước đầu làm quen nội quy học tập, sinh hoạt, kỷ luật trường nghề. Dịp này, Trường phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho học sinh khóa 9 vừa tốt nghiệp.

Ông Tào Minh Đạt, Trưởng Phòng Kế hoạch – Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp, cho biết, qua tư vấn hướng nghiệp đợt 1, trường tuyển 150 học sinh khóa 11, đạt 75% kế hoạch. Trường tiếp tục phối hợp các trường THCS, trung tâm Học tập cộng đồng các xã, thị trấn tổ chức tư vấn hướng nghiệp đợt 2, nỗ lực tuyển sinh vượt chỉ tiêu năm 2020.

Nguồn: baocantho.com.vn