Home / Văn hóa thể thao / 150 tài liệu, hiện vật tại trưng bày chuyên đề ”Ngày Độc lập 2-9”

150 tài liệu, hiện vật tại trưng bày chuyên đề ”Ngày Độc lập 2-9”

Thiết thực chào mừng 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngày 18-8, Bảo tàng Lịch sử quốc gia khai mạc trưng bày chuyên đề “Ngày Độc lập 2-9”.

Khai mạc trưng bày chuyên đề “Ngày Độc lập 2-9”.

Trưng bày giới thiệu tới người xem 150 tài liệu, hiện vật, hình ảnh, tổ chức theo 2 chủ đề chính, gồm: Sức mạnh dân tộc và Ngày Độc lập 2-9.

Chủ đề Sức mạnh dân tộc bao gồm các tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu thể hiện sự lãnh đạo tài tình của Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh, dưới ngọn cờ Mặt trận Việt Minh, tất cả các tầng lớp nhân dân, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, đảng phái, xu hướng chính trị, giai cấp, đoàn kết một lòng, tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công.

Với chủ đề “Ngày Độc lập 2-9”, người xem được tiếp cận các hình ảnh, tài liệu, hiện vật về Lễ Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Quốc kỳ, Quốc ca, Hiến pháp, sưu tập tiền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (hay còn gọi là giấy bạc Cụ Hồ), tem thư… cùng những câu chuyện kể của một số nhân chứng lịch sử.

Thông qua trưng bày, Bảo tàng Lịch sử quốc gia mong muốn góp phần giúp cho công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu rõ hơn về mốc son lịch sử Cách mạng Tháng Tám 1945, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, giá trị của độc lập, tự do… để từ đó góp sức mình vào công cuộc xây dựng đất nước, bảo vệ nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Trưng bày được tổ chức đến hết tháng 12-2020.

Nguồn: hanoimoi.com.vn