Home / Giáo dục / Không chịu bất cứ sức ép nào khi thẩm định sách giáo khoa

Không chịu bất cứ sức ép nào khi thẩm định sách giáo khoa

Ngày 18-8, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo họp Hội đồng thẩm định sách giáo khoa lớp 2 chương trình giáo dục phổ thông theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ban hành chương trình giáo dục phổ thông.

Học sinh lớp 2 sẽ học theo sách giáo khoa mới từ năm học 2021-2022. Ảnh minh họa.

Báo cáo của Vụ Giáo dục tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ của 4 nhà xuất bản (NXB), gồm NXB Giáo dục Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm, NXB Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh với 33 bản mẫu sách giáo khoa, tương ứng đủ 9 môn học/hoạt động giáo dục. Hồ sơ đề nghị thẩm định của các NXB đã được rà soát bảo đảm tính đầy đủ, hợp lệ.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ yêu cầu Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa lớp 2 tập trung thực hiện tốt một số nội dung.

Theo yêu cầu của Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, các thành viên của Hội đồng phải cam kết thực hiện các quy định tại Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa. Các thành viên Hội đồng không tham gia các công việc liên quan đến biên soạn, xuất bản sách giáo khoa, đồng thời bảo mật thông tin, dữ liệu liên quan.

Trong quá trình thẩm định, các thành viên cần lưu ý việc thiết kế chương trình có thể theo hướng mở, sáng tạo nhưng phải bảo đảm tiêu chí và phù hợp với thực tế giáo dục hiện nay. Việc thẩm định sách giáo khoa phải bảo đảm nghiêm túc, khoa học, công bằng, khách quan, có chất lượng, không chịu bất cứ sức ép nào.

Theo tiến độ quy định, để sách giáo khoa lớp 2 mới kịp triển khai từ năm học 2021-2022, Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa phải trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sách giáo khoa mới trước ngày 30-11-2020.

Nguồn: hanoimoi.com.vn