Home / Văn hóa thể thao / Cần sự vào cuộc chủ động, tinh thần trách nhiệm cao của các địa phương

Cần sự vào cuộc chủ động, tinh thần trách nhiệm cao của các địa phương

Chống mất cắp cổ vật tại di tích: giữ vốn quý cho muôn đời sau:

Bảo vệ, quản lý hệ thống di vật, hiện vật là một phần quan trọng trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị của các di tích văn hóa, lịch sử  trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phóng viên Hànộimới Cuối tuần đã trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Doãn Văn, Trưởng ban Quản lý di tích – danh thắng Hà Nội (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) xung quanh vấn đề này.