Home / Tin tức / Đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả: thi công đạt trên 60% khối lượng các hạng mục

Đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả: thi công đạt trên 60% khối lượng các hạng mục

Sau 1 năm khởi công (tháng 8/2019), đến nay đường bao biển nối TP Hạ Long – TP Cẩm Phả đã thi công đạt trên 60% khối lượng các hạng mục. Tiến độ dự án bị ảnh hưởng bởi công tác GPMB chậm, một số hạng mục điều chỉnh thiết kế. Để bù đắp thời gian này, các nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm đưa công trình vào khai thác đầu năm 2021.

Đoạn đi qua TP Cẩm Phả dài gần 10km, đến nay đã thi công hạng mục nền đường được 80% khối lượng.

Các cống ngang đường trên toàn tuyến đã hoàn thành.

Các cống ngang đường trên toàn tuyến đã hoàn thành.

a

Từ đầu tháng 8/2020, nhà thầu thi công cấp phối đá dăm, đến nay được 7km.

Đoạn tuyến phía Hạ Long, nhà thầu đang tập trung xử lý nền đất đắp K95.

Đoạn tuyến phía Hạ Long, nhà thầu đang tập trung xử lý nền đất đắp K95.

a

Đoạn phía biển dài 4km bắt đầu thi công đắp nền, bệ phản áp.

a

Nhà thầu quyết tâm hoàn thiện toàn bộ hạng mục nền đường trong năm 2020, hoàn thành dự án vào đầu năm 2021 để đưa vào khai thác, sử dụng.

Nguồn: baoquangninh.com.vn