Home / Doanh nghiệp / Thành phố Hồ Chí Minh: xây dựng gói hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp

Thành phố Hồ Chí Minh: xây dựng gói hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp

Thành phố Hồ Chí Minh có số lượng doanh nghiệp nhiều nhất cả nước. Vì vậy, số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động và giải thể do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 cũng đứng ở tốp đầu. Trước thực tế này, thành phố Hồ Chí Minh đã và đang triển khai xây dựng gói hỗ trợ bảo đảm thiết thực, hiệu quả, giúp các doanh nghiệp trên địa bàn vượt qua khó khăn, giữ vững hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai xây dựng gói hỗ trợ thứ hai cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.