Home / Tin tức / Giám sát đầu tư công trung hạn và xử lý nợ đọng XDCB tại TP Cẩm Phả

Giám sát đầu tư công trung hạn và xử lý nợ đọng XDCB tại TP Cẩm Phả

Sáng 16/9, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trịnh Thị Minh Thanh làm trưởng đoàn làm việc với TP Cẩm Phả về thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và kết quả xử lý nợ đọng XDCB trên địa bàn.

Theo báo cáo của TP Cẩm Phả, tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn sau bổ sung, điều chỉnh trên 4.561 tỷ đồng, bố trí cho 214 dự án.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc.

Trong đó, tổng vốn giao theo kế hoạch năm 2020 sau điều chỉnh là gần 948 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/7/2020, đã giải ngân gần 364 tỷ đồng, đạt 38,4% kế hoạch vốn. Trong đó, nguồn vốn ngân sách tỉnh bố trí trực tiếp trên 171/277 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch; nguồn vốn đầu tư từ ngân sách thành phố trên 192/670 tỷ đồng, đạt 28,66% kế hoạch.

Tình hình giải ngân vốn đầu tư XDCB qua các năm đều đảm bảo không có nợ đọng. Việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá, thanh tra kế hoạch đầu tư công trên địa bàn thành phố cũng được thực hiện nghiêm túc.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát yêu cầu TP Cẩm Phả làm rõ một số nội dung: Các số liệu liên quan đến các bảng biểu; công tác bố trí vốn hàng năm của một số dự án còn kéo dài nhiều năm; kế hoạch phân bổ vốn đầu tư cho các dự án, đặc biệt đối với 159 dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016 -2020; việc điều chỉnh một số dự án so với tình hình thực tế; công tác thanh tra, kiểm tra việc bố trí vốn; những vướng mắc và quy trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; đánh giá kết quả, hiệu quả sau đầu tư của các dự án.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trịnh Thị Minh Thanh đề nghị TP Cẩm Phả tiếp thu các ý kiến tham gia của các thành viên trong đoàn giám sát, hoàn thiện báo cáo gửi về đoàn giám sát trước ngày 22/9.

Đồng chí đánh giá cao công tác chỉ đạo quản lý điều hành, đặc biệt là công tác thanh tra, kiểm tra, phê duyệt quyết toán các dự án, bố trí vốn để thanh toán nợ đọng; kết quả thực hiện thu ngân sách năm 2020 của TP Cẩm Phả –  là địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về tỷ lệ hoàn thành dự toán.

Lãnh đạo TP Cẩm Phả báo cáo với Đoàn giám sát

Lãnh đạo TP Cẩm Phả báo cáo với Đoàn giám sát.

Hiện TP Cẩm Phả có 8 dự án điều chỉnh tăng tổng mức vốn lớn, đồng chí đề nghị thành phố có sự cân đối, điều chỉnh sao cho phù hợp với tình hình thực tế. TP Cẩm Phả rà soát, tổng hợp bổ sung các dự án được bố trí vốn, nhất là các dự án cấp xã để tránh tình trạng đầu tư dàn trải, không hiệu quả; rà soát, bổ sung các quyết định phê duyệt và điều chỉnh phê duyệt dự án để có cơ sở đánh giá công tác thẩm tra, phê duyệt của thành phố; xác định cụ thể các dự án có bố trí kế hoạch vốn trung hạn nhưng không giải ngân và không triển khai thực hiện vì lý do chủ quan, khách quan; xác định khối lượng hoàn thành của một số dự án để bố trí vốn đảm bảo trong năm 2020.

Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trịnh Thị Minh Thanh đề nghị địa phương xác định lại nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn, xem xét có dự án nào vi phạm thời gian bố trí vốn theo quy định của luật đầu tư công; rà soát lại các dự án chưa giải ngân và có biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân 20 dự án của thành phố, 17 dự án cấp xã; đôn đốc thu hồi vốn tạm ứng với nhiều dự án; bổ sung đánh giá về tình hình quyết toán, thanh tra, kiểm toán, tăng cường công tác quản lý tài sản công trên địa bàn, công khai tài chính ngân sách đầu tư của thành phố.

Nguồn: baoquangninh.com.vn