Home / Giáo dục / ĐH Kinh tế TP.HCM công bố ngưỡng đầu vào đối với thí sinh sử dụng kết quả thi TNTHPT năm 2020

ĐH Kinh tế TP.HCM công bố ngưỡng đầu vào đối với thí sinh sử dụng kết quả thi TNTHPT năm 2020

Ngày 18/09/2020, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh – UEH đã chính thức công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (mức điểm tối thiểu) xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Đây là mức điểm tối thiểu để đăng ký xét tuyển vào UEH.

Tại cơ sở đào tạo tại TP.HCM (Mã trường KSA): mức điểm tối thiểu 20,00 đối với: ngành Kinh tế, ngành Quản trị kinh doanh, ngành Kinh doanh quốc tế, ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, ngành Kinh doanh thương mại, ngành Marketing, ngành Tài chính – Ngân hàng, ngành Kế toán, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, ngành Quản trị khách sạn, ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Luật, chương trình Cử nhân tài năng – Ngành Quản trị kinh doanh.

Mức điểm tối thiểu 18,00 đối với: ngành Bảo hiểm, ngành Tài chính quốc tế, ngành Toán kinh tế, ngành Thống kê kinh tế, ngành Hệ thống thông tin quản lý, ngành Khoa học dữ liệu, ngành Kỹ thuật phần mềm, ngành Quản lý công, chuyên ngành Quản trị bệnh viện.

Tại cơ sở đào tạo tại Vĩnh Long – Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường KSV): mức điểm tối thiểu 16,00 đối với: chuyên ngành Kinh tế và Kinh doanh nông nghiệp (Ngành Kinh tế), chuyên ngành Quản trị (Ngành Quản trị kinh doanh), ngành Kinh doanh quốc tế, chuyên ngành Ngân hàng (Ngành Tài chính – Ngân hàng), chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp (Ngành Kế toán), chuyên ngành Thương mại điện tử (Ngành Hệ thống thông tin quản lý).

Mức điểm tối thiểu trên là mức điểm dành cho thí sinh THPT, khu vực 03, không nhân hệ số, cho các tổ hợp xét tuyển gồm 03 môn thi/bài thi tương ứng từng ngành/chuyên ngành/chương trình và môn thi/bài thi đều đạt trên 1,00 điểm theo thang điểm 10.

Mức điểm chênh lệch giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,00 (một) điểm, giữa hai khu vực kế tiếp nhau là 0,25 (không phẩy hai mươi lăm) điểm theo thang điểm 10.

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại: https://tuyensinh.ueh.edu.vn/tin-tuc/2420.

Nguồn: UEH