Home / Doanh nghiệp / PV GAS trước vận hội mới

PV GAS trước vận hội mới

Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) vừa kỷ niệm 30 năm thành lập (20/9/1990 – 20/9/2020). Giữ vững vị thế doanh nghiệp hàng đầu trong ngành công nghiệp khí, trước vận hội mới, PV GAS đã đặt ra mục tiêu cho mình trong chặng đường sắp tới. Đó là tiếp tục dẫn dắt ngành công nghiệp khí Việt Nam phát triển, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và hội nhập quốc tế.

Công trình kho Thị Vải của PV GAS đang thi công.