Home / Giáo dục / Khắc phục tình trạng sĩ số học sinh/lớp vượt quá quy định

Khắc phục tình trạng sĩ số học sinh/lớp vượt quá quy định

Theo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2020-2021, các sở giáo dục và đào tạo cần quan tâm tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng cho việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, đồng thời với việc rà soát, dự báo quy mô phát triển giáo dục để bố trí quỹ đất, xây bổ sung trường, lớp.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo chủ động, tích cực tham mưu chính quyền địa phương sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, có biện pháp khắc phục tình trạng lớp có sĩ số học sinh vượt quá quy định của Điều lệ trường tiểu học, đặc biệt là ở trường học tại các thành phố lớn, khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ giáo viên để chuẩn bị triển khai chương trình, sách giáo khoa mới đối với lớp 2 từ năm học 2021-2022.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy mô giáo dục tiểu học trên cả nước có gần 8,8 triệu học sinh. Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 4-9-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học quy định mỗi lớp ở cấp tiểu học có quy mô không quá 35 học sinh/lớp.

Trên thực tế, tỷ lệ học sinh trung bình ở cấp tiểu học của cả nước là 31 học sinh/lớp. Tuy nhiên, tại một số tỉnh, thành phố, tỷ lệ học sinh/lớp ở một số trường học vượt quá quy định của Điều lệ.

Nguồn: hanoimoi.com.vn