Home / Doanh nghiệp / Vốn đăng ký từ doanh nghiệp thành lập mới tăng gần 35%

Vốn đăng ký từ doanh nghiệp thành lập mới tăng gần 35%

Dù số doanh nghiệp thành lập mới tại TP.HCM trong 9 tháng đầu năm 2020 giảm 7,5% nhưng tổng vốn tăng gần 35%.

Theo số liệu của Cục Thống kê TP.HCM tính từ đầu năm đến 15/09, Thành phố đã cấp phép đăng ký mới cho hơn 29.000 doanh nghiệp, với tổng vốn trên 667.000 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm trước, số giấy phép giảm 7,5% nhưng vốn tăng 34,7%.

Trong đó, số giấy phép thành lập mới của 9 ngành dịch vụ (chiếm gần 71% trong tổng số) dù giảm hơn 8% so với cùng kỳ nhưng vốn đăng ký lại tăng gần 58% (hơn 567.000 tỷ đồng).

Nếu phân theo loại hình, nguồn vốn đăng ký mới từ Công ty cổ phần tăng mạnh nhất (tăng gần 91%) so với cùng kỳ năm mới trong khi Công ty TNHH giảm hơn 24%.

Và nếu phân theo khu vực, số vốn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới thuộc khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng cao nhất so với 2 khu vực còn lại là công nghiệp/xây dựng và thương mại/dịch vụ.

Cụ thể, 169 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trong 9 tháng đầu năm 2020 có vốn đăng ký gần 2.900 tỷ đồng, tăng gấp gần 2 lần so với cùng kỳ năm 2019.

Cũng theo Cục Thống kê TP.HCM, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Thành phố trong 9 tháng đầu năm 2020 tăng 0,8% so cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 4%, nhập khẩu giảm 1,9%.

Khu vực kinh tế vốn đầu tư nước ngoài được xem là động lực chính trong tăng trưởng xuất, nhập khẩu của Thành phố, trong đó xuất khẩu tăng 11,2% và nhập khẩu tăng 10,3% so cùng kỳ.

Nguồn: baodautu.vn