Home / Văn hóa thể thao / Hơn 300 hình ảnh, tài liệu trong triển lãm “Hà Nội – Huế – Sài Gòn: truyền thống và Phát triển”

Hơn 300 hình ảnh, tài liệu trong triển lãm “Hà Nội – Huế – Sài Gòn: truyền thống và Phát triển”

Chào mừng kỷ niệm 60 năm kết nghĩa Hà Nội – Huế – Sài Gòn, 66 năm Giải phóng Thủ đô Hà Nội, 1010 năm Thăng Long – Hà Nội, ngày 5-10, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khai mạc triển lãm “Hà Nội – Huế – Sài Gòn: Truyền thống và Phát triển”.

Cắt băng khai mạc triển lãm.

Cách đây 60 năm, vào ngày 8-10-1960, tại Câu lạc bộ Ba Ðình – Hà Nội, lễ kết nghĩa giữa ba thành phố lớn Hà Nội – Huế – Sài Gòn đã diễn ra, mở đầu cho phong trào kết nghĩa giữa hai miền Nam – Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc.

Trong 60 năm qua, Ðảng bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội, tỉnh Thừa Thiên – Huế và thành phố Hồ Chí Minh đã đoàn kết, gắn bó, son sắt một lòng, cùng cả nước hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong công cuộc xây dựng đất nước, giữa Ðảng bộ, nhân dân ba thành phố kết nghĩa đã không ngừng nảy nở những tình cảm tốt đẹp và luôn được các thế hệ trân trọng, gìn giữ và phát huy.

Các đại biểu tham quan triển lãm

Triển lãm “Hà Nội – Huế – Sài Gòn: Truyền thống và Phát triển” là một phác họa tiêu biểu cho tình đoàn kết, gắn bó keo sơn, truyền thống lịch sử, văn hóa, thành tựu kinh tế, xã hội của ba thành phố.

Với hơn 300 hình ảnh, tài liệu, triển lãm tổ chức thành 3 chuyên đề lớn, gồm: Hà Nội – Di sản văn hóa, thành tựu kinh tế, xã hội; Thừa Thiên Huế – Di sản văn hóa, thành tựu kinh tế, xã hội; thành phố Hồ Chí Minh – Di sản văn hóa, thành tựu kinh tế, xã hội.

Triển lãm là dịp để các tầng lớp nhân dân thêm hiểu, thêm yêu những giá trị di sản văn hóa tiêu biểu, sự phát triển về kinh tế, tình đoàn kết, gắn bó của 3 thành phố Hà Nội – Huế – Sài Gòn; qua đó nối tiếp truyền thống quý báu “như cây một cội, như con một nhà”, đẩy mạnh giao lưu và hợp tác toàn diện, cùng cả nước quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nguồn: hanoimoi.com.vn