Home / Bất động sản / Kiên Giang triển khai Ðề án phát triển đô thị thông minh bền vững

Kiên Giang triển khai Ðề án phát triển đô thị thông minh bền vững

Tỉnh Kiên Giang vừa triển khai thực hiện “Ðề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến 2030” (Ðề án) trên địa bàn tỉnh.

Cổng Tam Quan, TP Rạch Giá.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, lập kế hoạch, lộ trình thực hiện phát triển đô thị thông minh trên địa bàn. Nguyên tắc của Ðề án là thực hiện lồng ghép trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, trong đó, ưu tiên cho các đô thị đang phát triển như: Rạch Giá, Phú Quốc, Hà Tiên… Xây dựng đề án thí điểm phát triển đô thị thông minh cấp đô thị và đề án thí điểm phát triển đô thị thông minh cấp khu đô thị mới.

Ðồng thời, rà soát, tham mưu đề xuất, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung Ðề án Xây dựng triển khai mô hình đô thị thông minh tỉnh giai đoạn 2017-2022, định hướng đến 2030 và Ðề án Xây dựng thành phố thông minh Phú Quốc giai đoạn 2016-2020. Phối hợp với UBND TP Rạch Giá và các đơn vị có liên quan hoàn thiện “Ðề án xây dựng thành phố thông minh Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang” trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Các sở, ngành và các đơn vị có liên quan xây dựng đề án thí điểm phát triển đô thị thông minh cấp đô thị, đề án thí điểm phát triển đô thị thông minh cấp khu đô thị mới, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và lập kế hoạch triển khai thực hiện; lập kế hoạch, thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng và quản lý phát triển hạ tầng đô thị thông minh; định hướng, thu hút đầu tư cải tạo chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đô thị hiện hữu để ứng dụng công nghệ đô thị thông minh; định hướng, thu hút đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị thông minh ưu tiên (chiếu sáng đô thị, giao thông, cấp nước, thoát nước, thu gom, xử lý chất thải rắn, lưới điện, cảnh báo); định hướng, thu hút đầu tư các khu đô thị mới có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ ứng dụng công nghệ đô thị thông minh…

Nguồn: baocantho.com.vn