Home / Kinh tế / Xây dựng thị trấn Phong Điền thành phường trung tâm

Xây dựng thị trấn Phong Điền thành phường trung tâm

“Sẽ huy động và đầu tư mọi nguồn lực để phát triển đô thị, xây dựng thị trấn Phong Điền trở thành phường trung tâm, góp phần cùng huyện xây dựng Phong Điền trở thành thị xã trước năm 2025” là khẳng định của bà Trịnh Thị Hồng Vân, Bí thư Đảng ủy thị trấn Phong Điền.

Anh Nguyễn Sinh chăm sóc vườn lan

Dấu ấn

Ông Nguyễn Hữu Bình, nguyên Bí thư Đảng ủy thị trấn Phong Điền (giai đoạn 1996-2010) nhớ lại: Năm 1996, khi vừa thành lập trung tâm huyện lỵ, cơ sở vật chất hạ tầng thị trấn chưa có gì. Đường chính nhỏ hẹp và chỉ là đường đất, điện chưa có, dân cư thưa thớt… Nay, bộ mặt thị trấn đổi thay toàn diện. Khu công nghiệp Phong Điền hình thành tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân…

Công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng tại thị trấn Phong Điền đạt những kết quả đáng kể, tạo dựng được cơ sở hạ tầng thiết yếu, đáp ứng nhu cầu đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Chỉ riêng trong 5 năm qua, tổng đầu tư toàn xã hội trên địa bàn thị trấn đạt hơn 3.200 tỷ đồng. Trong đó, với nguồn vốn từ cấp trên và của địa phương, thị trấn triển khai đầu tư 127 dự án với tổng kinh phí gần 300 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Đến nay, nhiều khu dân cư như: khu dân cư phía đông đường sắt, khu dân cư Xạ Biêu giai đoạn 1 và 2, khu dân cư Trạch Thượng 2, khu dân cư DD 6, khu dân cư phía tây thị trấn; khu dân cư bắc Tỉnh lộ 9; khu chế biến nông, lâm sản tập trung làm cơ sở để điều hành phát triển kinh tế – xã hội đã và dần hình thành.

Bên cạnh phát triển đô thị, Đảng ủy, UBND thị trấn đã tạo mọi điều kiện, khuyến khích, động viên các tổ chức, hộ gia đình đẩy mạnh đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề dịch vụ, thương mại. Trên địa bàn thị trấn hiện có 24 công ty TNHH đang hoạt động, giải quyết việc làm cho hơn 5.000 lao động trong và ngoài địa phương. Tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển, mở rộng sản xuất, góp phần chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho Nhân dân…

Song song, chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi từng bước mang lại hiệu quả. Diện tích cây ăn quả phát triển từ 29ha năm 2015 lên 75ha năm 2019, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Thu nhập bình quân đầu người của thị trấn đến cuối năm 2020 dự kiến đạt khoảng 70 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn khoảng 1,9%…

Khơi dậy nguồn lực

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn Phong Điền lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra 14 chỉ tiêu, 3 chương trình trọng điểm. Trong đó, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát triển kinh tế nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp – dịch vụ, thương mại-nông nghiệp. Huy động và tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tốc độ phát triển đô thị; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; quyết tâm xây dựng thị trấn Phong Điền trở thành phường trung tâm, góp phần xây dựng huyện Phong Điền trở thành thị xã.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Bí thư Đảng ủy thị trấn Phong Điền cho biết, về đầu tư xây dựng hạ tầng, thị trấn chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khung của đô thị, trước hết là tuyến đường vành đai phía tây, các trục giao thông nối Quốc lộ 1A và các tuyến phía tây; đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng các khu quy hoạch đã đấu giá; hệ thống thoát nước mưa và nước thải trên địa bàn. Trước mắt, thị trấn tập trung chỉnh trang các khu dân cư hiện có; đồng thời xác định cụ thể việc xây dựng thị trấn trở thành phường trung tâm thì hạng mục nào cần đề xuất tỉnh đầu tư, hạng mục nào ngân sách huyện, hạng mục nào của thị trấn và người dân phải tham gia thực hiện.

“Thời gian tới, thị trấn cùng với huyện sẽ tập trung kêu gọi đầu tư, tạo điều kiện cho các tập đoàn, doanh nghiệp đến đầu tư xây dựng các nhà máy tại khu công nghiệp để tạo việc làm cho người dân. Có chính sách về phát triển quỹ đất để tăng dân số cơ học, tạo điều kiện phát triển thương mại dịch vụ và các ngành nghề khác. Bên cạnh đó, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong việc quản lý xây dựng và phát triển đô thị. Sức mạnh và nguồn lực của Nhân dân là rất lớn, phải được coi trọng. Vì vậy, việc xây dựng cộng đồng đoàn kết, thông minh và tự giác không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, mà còn là tiêu chí đảm bảo cho thị trấn Phong Điền phát triển bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị”, bà Vân khẳng định.

Nguồn: baothuathiehue.vn