Home / Tin tức / Giải ngân trên 100 tỷ đồng dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng

Giải ngân trên 100 tỷ đồng dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng

Sáng 21/10, Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tổ chức họp đánh giá công tác thực thi chính sách thu, chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng 10 tháng, triển khai thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo tại cuộc họp, hiện Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã hoàn thành ký kết được 61 hợp đồng ủy thác (gồm 82 nhà máy), với các đơn vị thuộc đối tượng theo quy định; trong đó, 47 đơn vị sản xuất thủy điện, 2 đơn vị sản xuất và cung ứng nước sạch, 12 cơ sở sản xuất công nghiệp. Đến ngày 20/10, tổng số tiền thu quỹ đạt 81,8 tỷ đồng, bằng 72,3% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 68% kế hoạch năm 2020. Dự tính ước thu cả năm 2020 đạt 118 tỷ đồng.

Trong 10 tháng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh đã thực hiện giải ngân 100,8 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, số tiền thanh toán đến các chủ rừng năm 2019 là 93,7 tỷ đồng; tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2020 là 913 triệu đồng; chi hỗ trợ các dự án lâm nghiệp 76 triệu đồng; chi hỗ trợ khắc phục hậu quả sau cháy rừng 118,7 triệu đồng; chi hoạt động Ban Điều hành, Hội đồng quản lý, Ban Kiểm soát và chi phí hoạt động nghiệp vụ 5,9 tỷ đồng.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Công tác thu, chi trả phí dịch vụ môi trường rừng của tỉnh 10 tháng được triển khai nghiêm túc. Việc giải ngân, thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng đến các tổ chức, cá nhân nhận khoán bảo vệ rừng cơ bản thực hiện đúng quy trình, thủ tục, kịp thời và công khai minh bạch, giúp người dân cải thiện sinh kế, gắn bó hơn với rừng, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Theo đánh giá của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, những tháng đầu năm do ảnh hưởng của hạn hán, lượng mưa thấp so với trung bình các năm nên sản lượng điện sản xuất của các nhà máy thủy điện thấp, không đạt so với kế hoạch đề ra, ảnh hưởng đến kết quả thu tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2020. Một số chủ rừng là tổ chức chưa hoàn thiện xong các thủ tục liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên chưa chi trả được tiền dịch vụ môi trường rừng; một số UBND xã được hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng chưa chủ động, chậm trong việc xây dựng phương án và sử dụng nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng phục vụ công tác bảo vệ rừng tại địa phương, ảnh hưởng đến hiệu quả và kịp thời của chính sách…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, nêu rõ những tồn tại, hạn chế, đưa ra các giải pháp để việc thu, chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2020 đạt kết quả cao. Chủ yếu là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành, thực thi chính sách về chi trả dịch vụ môi trường rừng; công tác phối hợp giữa các sở, ngành với UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát, thống kê đối tượng chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng theo quy định; việc thực hiện các chương trình, dự án sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng…

Đại biểu thảo luận tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Quốc Khánh nhấn mạnh: Hoạt động của Quỹ những tháng năm 2020 đã có nhiều đổi mới, chất lượng, phát huy hiệu quả. Trong thời gian tới, các sở, ngành quan liên quan và chính quyền các địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, đặc biệt quan tâm đến các đối tượng được hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng; ưu tiên phân khai nguồn tiền trồng rừng thay thế cho các địa phương; cần có giải pháp xử lý hiệu quả việc nợ đọng tiền dịch vụ môi trường rừng. Đồng thời cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đối với các chủ rừng, các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng tại các địa phương, đảm bảo thu đúng, thu đủ, đúng đối tượng, công khai minh bạch số tiền dịch vụ môi trường rừng…

Nguồn: baolaocai.vn