Home / Doanh nghiệp / Phạt hơn 900 triệu đồng 2 công ty chậm đăng ký giao dịch chứng khoán

Phạt hơn 900 triệu đồng 2 công ty chậm đăng ký giao dịch chứng khoán

Ngày 20/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng CTCP Bảo hiểm Hàng không và CTCP Giống bò sữa Mộc Châu với tổng số tiền hơn 900 triệu đồng…

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Ngày 20/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng CTCP Bảo hiểm Hàng không tổng số tiền 405 triệu đồng. Công ty bị phạt vì không đăng ký giao dịch và vi phạm báo cáo giao dịch với cổ phiếu BEL.

Tổng CTCP Bảo hiểm Hàng không đăng ký hồ sơ công ty đại chúng với UBCKNN năm 2008. Năm 2017, Công ty thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay, Công ty chưa thực hiện việc đăng ký giao dịch chứng khoán theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết.

Do đó, Bảo hiểm Hàng không bị xử phạt số tiền 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Tiếp đó, ngày 5/9/2019, Công ty đã thực hiện mua 89.400 cổ phiếu BEL của CTCP Điện tử Biên Hòa (UpCOM: BEL) và bán 1.300 cổ phiếu BEL, nâng số lượng cổ phiếu sở hữu từ 225.500 cổ phiếu lên 313.600 cổ phiếu qua đó trở thành cổ đông lớn của BEL.

Đến ngày 13/9/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) nhận được báo cáo của Bảo hiểm Hàng không. Theo đó, Công ty báo cáo số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 224.200 cổ phiếu và đã mua 89.400 cổ phiếu vào ngày 5/9/2019 dẫn đến khối lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch là 313.600 cổ phiếu BEL.

Tiếp đó, ngày 11/11/2019, Công ty mua 8.400 cổ phiếu BEL, dẫn đến khối lượng (tỷ lệ) sở hữu sau giao dịch tăng từ 716.000 cổ phiếu (11.93%) lên 724.400 cổ phiếu (12,07%).

Tới ngày 14/11/2019, HNX mới nhận được báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn của Công ty. Theo đó, Công ty báo cáo khối lượng nắm giữ trước và sau giao dịch lần lượt là 712,300 cp BEL và 720.700 cổ phiếu BEL. Do đó, Bảo hiểm Hàng không tiếp tục bị xử phạt 20 triệu đồng do báo cáo giao dịch không chính xác.

Ngoài ra, từ ngày 6 – 9/09/2019, Công ty đã mua 97.200 cổ phiếu BEL dẫn đến thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% khối lượng cổ phiếu lưu hành của BEL (tăng từ ngưỡng 5% lên ngưỡng 7%) nhưng đến ngày 1/10/2019, HNX mới nhận được báo cáo thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu của Công ty.

Them vao đó, ngày 2/10/2019, Công ty đã mua 17.000 cổ phiếu BEL, dẫn đến thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% khối lượng cồ phiếu lưu hành của BEL (tăng từ ngưỡng 10% lên ngưỡng 11%) nhưng ngày 28/10/2019, HNX mới nhận được báo cáo thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu của Công ty.

Do báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu, Bảo hiểm Hàng không bị xử phạt thêm 35 triệu đồng.

Tổng cộng, Bảo hiểm Hàng không bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 405 triệu đồng.

Một trường hợp khác cũng bị xử phạt do chậm đăng ký giao dịch chứng khoán là Giống bò sữa Mộc Châu khi doanh nghiệp này cũng đã bị Thanh tra UBCKNN ra quyết định xử phạt tổng số tiền 525 triệu đồng, trong đó:

– Phạt tiền 70 triệu đồng do công ty báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, Công ty báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2018; Nghị quyết, Biên bản và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

– Phạt tiền 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán. Cụ thể, Công ty được UBCKNN chấp thuận đăng ký công ty đại chúng từ ngày 9/9/2008. Tuy nhiên, đến nay, Công ty chưa đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán theo quy định.

– Phạt tiền 125 triệu đồng do công ty thực hiện phát hành thêm cổ phiếu nhưng không đăng ký với UBCKNN. Cụ thể, năm 2019, Công ty thực hiện phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 30/6/2019 để tăng vốn điều lệ từ hơn 568 tỷ đồng lên 668 tỷ đồng nhưng không đăng ký với UBCKNN theo quy định.

Nguồn: kinhtechungkhoan.vn