Home / Tin tức / TP.HCM tăng cường phối hợp với các tỉnh phía Nam trong công tác đối ngoại nhân dân

TP.HCM tăng cường phối hợp với các tỉnh phía Nam trong công tác đối ngoại nhân dân

Trong thời gian từ năm 2012 tới nay, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP.HCM (Liên hiệp TPHCM) đã ký Quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân (Quy chế phối hợp) giữa Liên hiệp TP.HCM và Liên hiệp 08 tỉnh bạn và Sở Ngoại vụ Tiền Giang. Với những ưu điểm, thuận lợi cũng như sự nhiệt tình của trong việc thực hiện Quy chế phối hợp với các Liên hiệp bạn, tạo được sự gắn kết hơn với các tỉnh, đặc biệt là trong hệ thống các Liên hiệp, trong đó chia sẻ những khó khăn, thuận lợi trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ chính trị theo đặc điểm, tình hình của từng địa phương.

Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP.HCM luôn đề cao hợp tác với các Liên hiệp các tỉnh và đã gặt hái được nhiều kết quả tích cực. Những nổ lực chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, tham gia hỗ trợ về công tác tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị, hội nghị, hội thảo, đón tiếp. Cố gắng liên hệ kết nối Liên hiệp các tỉnh với đối tác nước ngoài đang hoạt động tại TP.HCM.

TP.HCM có tiêu chí hoạt động phù hợp với nhu cầu tiếp xúc, kêu gọi vận động của Liên hiệp các tỉnh bạn; tạo điều kiện hỗ trợ Liên hiệp các tỉnh tham dự và phát biểu tại hội nghị thường niên của Liên hiệp TP.HCM tổ chức hằng năm. Đồng thời tăng cường kết nối giữa Liên hiệp các tỉnh khu vực phía Nam với các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài tại TP.HCM trong hội nghị.

Thông qua đó; đã tạo điều kiện cho Liên hiệp TP.HCM cùng các hội thành viên và Liên hiệp các tỉnh có dịp giao lưu, tìm hiểu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đối ngoại nhân dân. Bên cạnh những mặt tích cực thì có nhiều vấn đề về mặt hạn chế mà nội dung chưa đạt được những kết quả như mong muốn. Kèm theo những vấn đề trước mắt về phương hướng phối hợp trong thời gian tới đối với các Liên hiệp đã hết hiệu lực và sắp hết hiệu lực các tỉnh để cùng nhau thực hiện tổng kết, đánh giá hiệu quả thực hiện quy chế phối hợp, từ đó xác định những nội dung cần hợp tác.

Đối với các Liên hiệp còn hiệu lực, thực hiện việc sơ kết, tổng kết đánh giá hiệu quả thực hiện quy chế phối hợp, rút kinh nghiệm để xây dựng kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo theo tốt hơn và tiếp tục hỗ trợ và phối hợp với các Liên hiệp địa phương tổ chức hoạt động đối ngoại nhân dân khi có kế hoạch, thông tin cụ thể./.

TT