Home / Doanh nghiệp / JICA ký Hợp đồng tín dụng trị giá 08 triệu USD với BIWASE

JICA ký Hợp đồng tín dụng trị giá 08 triệu USD với BIWASE

Ngày 17/11/2020, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã ký Hợp đồng Tín dụng trị giá 08 triệu USD với Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (BIWASE) tại Việt Nam, nhằm tài trợ vốn cho dự án “Mở rộng Hệ thống cấp nước tỉnh Bình Dương”.

Dự án phù hợp với “Sáng kiến về cho vay và đầu tư hải ngoại cho khu vực ASEAN”; được tuyên bố vào tháng 11 năm 2019 do Ngân hàng phát triển ADB điều phối tài chính. Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng GDP cao, tuy nhiên, tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa quá nhanh kéo theo yêu cầu cấp thiết cải thiện hệ thống cấp nước để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước ngày càng gia tăng.

Bình Dương là tỉnh tập trung nhiều khu công nghiệp quy mô lớn và doanh nghiệp Nhật Bản, đồng thời là tỉnh đầu mối cung ứng lao động cho TP.HCM, nhu cầu sử dụng nước của tỉnh mỗi năm tăng trung bình 17% trong vòng 05 năm qua.

Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương được thành lập từ trước năm 1975 và cổ phần hóa vào năm 2016. Đây là doanh nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực cấp và thoát nước, thu gom xử lý chất thải…đáp ứng nhu cầu về nước sinh hoạt và nước sản xuất cho 76% dân số tỉnh Bình Dương. Ngoài ra, công ty JFE Engineering của Nhật Bản đã mua lại 3,87% cổ phần của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương và đang thúc đẩy các hoạt động xử lý chất thải, đầu tư nhà máy lọc nước, nhà máy xử lý nước thải.

Tài trợ vốn của JICA lần này nhằm mục tiêu cải tạo nhà máy lọc nước Tân Hiệp, giúp tăng khả năng cung cấp nước sạch của nhà máy lọc nước hiện tại lên 80%. Việc cung cấp nước sạch giúp ngăn ngừa, phòng chống sự lây lan của vi-rút corona mới, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu số 06 và 17 trong Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương đã hợp tác, duy trì mối quan hệ tốt đẹp lâu dài với JICA và là đơn vị thực hiện nhiều Dự án vốn vay ODA của JICA tại tỉnh Bình Dương như: “Dự án Cải thiện Môi trường nước Nam Bình Dương” (Hiệp định vay ký năm 2007) và “Dự án Cải thiện Môi trường nước Nam Bình Dương – Giai đoạn 2” (Hiệp định vay ký năm 2012).

Trên cơ sở mối quan hệ tin cậy đã được xây dựng với các đối tác lâu năm như Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương, JICA sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động hỗ trợ vì sự phát triển lâu dài của Việt Nam.

Nguồn: Jica VN