Home / Tin tức / Chương trình sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin thương hiệu Việt năm 2020

Chương trình sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin thương hiệu Việt năm 2020

Ngày 18/11/2020; tại TP.HCM – Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Công tổ chức hội thảo, triển lãm doanh nghiệp và sản phẩm công nghệ số made in Vietnam 2020 – Vibrand 2020. Đây là sự kiện quan trọng được tổ chức thường niên của ngành Công nghệ thông tin truyền thông.

Chương trình phát triển công nghiệp CNTT, ĐTVT  đến năm 2025, tầm nhìn 2030, chủ động tham gia cuộc CMCN lần thứ tư, với một số chủ trương mục tiêu như: chuyển đổi số quốc gia, tiến hành cuộc cách mạng đổi mới sáng tạo, tận dụng cơ hội cách mạng công nghiệp 4.0 để thực hiện quá Khát Vọng Việt Nam hùng cường. Thúc đẩy phát triển kinh tế số với trọng tâm là phát triển doanh nghiệp công nghệ số, chuyển dịch từ lắp ráp, gia công về công nghệ thông tin sang làm sản phẩm công nghệ số made in Việt Nam, phát triển 100.000 doanh nghiệp công nghệ số việt nam…..

Triển lãm bao gồm 48 trang hàng về doanh nghiệp công nghệ số và sản phẩm công nghệ số make in Việt Nam, sản phẩm và dịch vụ bưu chính để xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh…Chương trình diễn ra cả ngày, dự kiến có khoảng 400 đến 600 lượt khách tham dự.