Home / Du lịch / Liên hoan Bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng

Liên hoan Bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng

Kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11, sáng 20/11 tại Khu du lịch Dinh I – King Palace (Đà Lạt) đã diễn ra Liên hoan Bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng do Sở VH-TT-DL tổ chức.

Ông Nguyễn Viết Vân – Giám đốc Sở VH-TT-DL phát biểu khai mạc liên hoan

Ông Nguyễn Viết Vân – Giám đốc Sở VH-TT-DL phát biểu khai mạc liên hoan.

Di sản văn hóa Việt Nam bao gồm di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể, là tài sản vô cùng quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong suốt bề dày hàng ngàn năm lịch sử. Ngày 23/11/1945 Sắc lệnh “Bảo tồn cổ vật, di tích trên toàn lãnh thổ Việt Nam” do Chủ tịch Hồ Chí Minh ban hành đã phản ánh tư tưởng, quan điểm sâu sắc đối với việc bảo tồn di sản văn hóa, đây là “công việc rất quan trọng và rất cần thiết cho công cuộc kiến thiết đất nước”. Đến nay, sắc lệnh vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn, soi sáng cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc. Ngày 23/11 trở thành Ngày Di sản văn hóa Việt Nam từ năm 2005.
Phát biểu khai mạc liên hoan, ông Nguyễn Viết Vân – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT-DL Lâm Đồng khẳng định: Những di sản văn hóa tồn tại đến hôm nay chứa đựng những giá trị mà cha ông sáng tạo, trải qua một quá trình kết tinh, chọn lọc và trao truyền lại cho chúng ta. Để có được các di sản văn hóa, ông cha ta đã dày công gìn giữ, vun bồi. Chung tay bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam nói chung và các di sản văn hóa của cư dân Lâm Đồng nói riêng là trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị. Từ đó khơi dậy và huy động tiềm năng sáng tạo của các tổ chức, doanh nghiệp và mọi người dân tham gia xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Tặng cờ lưu niệm các đoàn nghệ nhân tham gia liên hoan
Tặng cờ lưu niệm các đoàn nghệ nhân tham gia liên hoan
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có tổng số 36 di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng, trong đó có 2 di tích cấp Quốc gia đặc biệt, 18 di tích cấp quốc gia, 16 di tích cấp tỉnh, 2 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận Di sản văn hóa phi vật thể của nhân, 9 nghệ nhân cồng chiêng được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”. Những năm qua, các di sản văn hóa Lâm Đồng và văn hóa Việt Nam nói chung được quan tâm bảo vệ và phát huy giá trị. Nhiều di tích đã trở thành điểm tham quan thường xuyên của du khách, nhiều di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số bản địa mang giá trị đặc thù, độc đáo có sức hấp dẫn khách du lịch đã góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Lâm Đồng “An toàn – Văn minh – Thân thiện”, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
Sau lễ khai mạc, nhiều hoạt động văn hóa dân gian đã diễn ra sôi nổi tại liên hoan như: Không gian trưng bày sản phẩm thủ công truyền thống, hội thi trò chơi dân gian (ném còn, leo cột, kéo co…), hội thi trình diễn trang phục truyền thống, ẩm thực truyền thống, triển lãm ảnh “Đà Lạt xưa”…
Liên hoan là dịp để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và các đơn vị được giao quản lý, khai thác các di sản văn hóa trên địa bàn Đà Lạt cùng giao lưu, học tập kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ CBCCVC trong sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vì nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.
Biều diễn nhạc cụ dân tộc và dân vũ khai mạc liên hoan
Biều diễn nhạc cụ dân tộc và dân vũ khai mạc liên hoan
Không gian trưng bày sản phẩm thủ công truyền thống

Hội thi trò chơi dân gian (ném còn, leo cột) diễn ra sôi nổi

Hội thi trò chơi dân gian (ném còn, leo cột) diễn ra sôi nổi

Nguồn: baolamdong.vn