Home / Bất động sản / Hội thảo phát triển thị trường bất động sản, nhà ở minh bạch, bền vững

Hội thảo phát triển thị trường bất động sản, nhà ở minh bạch, bền vững

Ngày 27/11/2020; Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), Đại học Mở TP.HCM, tổ chức hội thảo “Phát triển thị trường bất động sản, nhà ở minh bạch, bền vững thúc đẩy quá trình đô thị hoá và phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Thị trường bất động sản có vai trò quan trọng việc thu hút các nguồn lực, tạo ra các tài sản cố định cho nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở của nhân dân, thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển. Ở thị trường này; kéo theo hàng loạt các thị trường về vốn, xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, nội thất, lao động tăng trưởng. Sự biến động của thị trường bất động sản và nhà ở tác động lớn đến quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị.

Hội thảo lần này tập trung thảo luận đánh giá hệ thống pháp luật về thị trường bất động sản và nhà ở của nước ta theo từng thời kỳ, kể từ khi có Luật đất đai 1993, Luật đất đai 2003 và Luật đất đai 2013, cùng với các Luật khác như: Luật nhà ở 2014, Luật kinh doanh bất động sản 2014…cùng các văn bản hướng dẫn thi hành. Mặc dù vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế nhưng hệ thống pháp luật đã bước đầu tạo nên hành lang pháp lý cho hoạt động của thị trường bất động sản và nhà ở.

Hội thảo cũng đã đánh giá, phân tích thực trạng thị trường bất động sản trong thời gian qua gắn với quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị, những kết quả quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế và nguyên nhân. Đánh giá từ thủ tục đầu tư đến quy trình thực hiện, nguồn vốn thực hiện, các vấn đề liên quan như: chính sách thuế, các quy định về tiêu chuẩn xây dựng nhà ở, năng lực và khả năng thực hiện của các chủ đầu tư. Hội thảo còn cập nhật tình hình và chia sẻ kinh nghiệm của các doanh nghiệp bất động sản trong việc liên kết phát triển, vượt qua những khó khăn thách thức của thị trường trong thời gian, dự báo xu hướng phát triển của thị trường bất động sản và nhà ở trong thời gian tới .

Bên cạnh đó còn đề xuất các quan điểm, giải pháp và kiến nghị để từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý bổ sung các cơ chế chính sách pháp luật, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước để đảm bảo cho thị trường bất động sản phát triển bền vững và minh bạch.