Home / Bất động sản / Tháo gỡ vướng mắc cho hoạt động của ngành xây dựng

Tháo gỡ vướng mắc cho hoạt động của ngành xây dựng

Chiều 12/1, tại TP Đà Lạt, Sở Xây dựng Lâm Đồng tổ chức gặp mặt doanh nghiệp ngành xây dựng nhằm nắm bắt tâm tư, đề xuất để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp hoạt động trong ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Quang Trung – Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại hội nghị gặp mặt doanh nghiệp ngành xây dựng.

Ông Lê Quang Trung – Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng chủ trì hội nghị gặp mặt doanh nghiệp. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và đông đảo doanh nghiệp hoạt động trong ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh.
Theo báo cáo tại buổi gặp mặt, năm 2020, cùng với nhiều lĩnh vực khác, hoạt động của ngành xây dựng bị tác động không nhỏ của đại dịch Covid -19. Tuy nhiên, toàn ngành đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Nổi bật là chỉ tiêu sản xuất kinh doanh ngành công nghiệp – xây dựng tăng 8% so với năm 2019, với giá trị sản lượng xây lắp ước đạt trên 417 tỷ đồng; giá trị tư vấn xây dựng trên 59 tỷ đồng và giá trị sản lượng sản xuất công nghiệp ước đạt trên 1.200 tỷ đồng.
Đại diện doanh nghiệp nêu ý kiến tại buổi gặp mặt
Bên cạnh đó, ngành xây dựng còn chú trọng cải cách thể chế, chủ động rà soát, tháo gỡ vướng mắc, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Cùng với đó, một số hoạt động tư vấn tiếp tục được nâng cao. Năm 2020, Sở Xây dựng đã thực hiện thẩm định 65 hồ sơ dự án và 129 hồ sơ thiết kế dự toán xây dựng công trình, với tỷ lệ cắt giảm chi phí sau thẩm định dự án đạt 1,67%, tỷ lệ cắt giảm chi phí sau thẩm định thiết kế, dự toán đạt trên 4,7%.
Đối với UBND các huyện, thành phố đã thẩm định 750 hồ sơ, dự toán công trình, các sở quản lý chuyên ngành thẩm định trên 130 hồ sơ thiết kế dự toán, qua đánh giá tỷ lệ cắt giảm chi phí thẩm định giảm, chất lượng hồ sơ ngày càng được nâng cao.
Về hoạt động xây lắp năm 2020, trong tổng số trên 4.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đến hết tháng 12/2020, địa phương đã thực hiện, giải ngân gần 2.900 tỷ đồng, đạt 71,8% kế hoạch vốn.
Toàn cảnh buổi gặp mặt
Riêng với việc giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp tại hội nghị gặp mặt doanh nghiệp ngành xây dựng năm 2019, trong số 14 ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp với các nội dung liên quan đến chất lượng công trình, mẫu hệ thống thoát nước, cống thoát nước, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất gạch không nung, khai thác nguyên vật liệu khoáng sản và một số vấn đề về hoạt động của ngành xây dựng đã được ngành xây dựng và các ngành liên quan giải đáp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Tại buổi gặp mặt, một số đại diện doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lĩnh vực ngành xây dựng đã nêu những khó khăn về nguồn nguyên vật liệu phục vụ thi công các công trình dự án. Đồng thời, đề xuất cần minh bạch trong đấu thầu công trình, dự án xây dựng và chi phí đơn giá nhân công, bảng giá vật liệu xây dựng; chi phí tư vấn đấu thầu xây lắp thiết bị. Chất lượng công trình, cụ thể là chất lượng gạch không nung tại địa phương không đồng đều, cần có biện pháp kiểm soát chất lượng gạch không nung và quy định rõ cho hình thức kiến trúc mái công trình…
Trong thẩm quyền của ngành, Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng Lê Quang Trung đã tiếp thu, giải trình các ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp. Đồng thời, ghi nhận tất cả ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, coi đây là cơ sở để ngành xây dựng tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước và sẽ tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ những vướng mắc để doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng hoạt động hiệu quả.
Nguồn: baolamdong.vn