Home / Bất động sản / Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các KCN tỉnh Tây Ninh và Bình Phước

Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các KCN tỉnh Tây Ninh và Bình Phước

Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Bình Phước.

Cụ thể, đối với tỉnh Tây Ninh, giảm diện tích Khu công nghiệp Chà Là từ 200ha xuống 42,19ha.

Đưa Khu công nghiệp Thanh Điền với diện tích 166ha tại xã Thanh Điền, huyện Châu Thành và Khu công nghiệp Hiệp Thạnh với diện tích 250ha tại ấp Chánh, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu ra khỏi quy hoạch phát triển các khu công nghiệp. Đồng thời, bổ sung Khu công nghiệp Hiệp Thạnh với diện tích 573,81ha tại ấp Đá Hàng và ấp Giữa, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp.

Ngoài ra, các khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh nằm trong Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020 được phê duyệt tại công văn số 2628/TTg-KTN ngày 22/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi.

Khu công nghiệp Chà Là, tỉnh Tây Ninh (Ảnh: Internet)

Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, cập nhật các quy hoạch có liên quan trên địa bàn để đảm bảo không chồng lấn giữa các quy hoạch. Giám sát việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của khu công nghiệp, đảm bảo diện tích đưa ra khỏi quy hoạch khu công nghiệp được sử dụng đúng mục đích, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh trong khu vực quy hoạch khu công nghiệp hiện hữu bị đưa ra khỏi quy hoạch theo quy định.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng và thu hút các dự án thứ cấp đối với phần diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê còn lại chưa lấp đầy. Triển khai đầu tư xây dựng các khu công nghiệp đúng tiến độ, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai và đảm bảo tính khả thi của quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn, tránh không phát triển được một số khu công nghiệp đã có trong quy hoạch như thời gian vừa qua.

Đối với việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Thủ tướng đồng ý bổ sung khu công nghiệp Bắc Đồng Phú giai đoạn II có diện tích 317ha tại xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài và thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú; Khu công nghiệp Nam Đồng Phú giai đoạn II với diện tích 480ha tại xã Tân Lập, huyện Đồng Phú; Khu công nghiệp Minh Hưng III – giai đoạn 2 với quy mô diện tích là 577,53ha thuộc xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Các khu công nghiệp khác nằm trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt không thay đổi.

Khu công nghiệp Nam Đồng Phú, tỉnh Bình Phước (Ảnh: Internet)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND tỉnh Bình Phước phân kỳ thực hiện quy hoạch 3 khu công nghiệp nêu trên theo các giai đoạn trên cơ sở đảm bảo phù hợp với khả năng thu hút đầu tư, tính đồng bộ với đầu tư kết nối hạ tầng, hạ tầng xã hội (nhà ở, thiết chế văn hóa, xã hội, thể thao cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp), bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, đảm bảo việc cung cấp hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ngoài hàng rào phục vụ cho hoạt động của khu công nghiệp; có giải pháp ổn định đời sống và xây dựng phương án hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân, người lao động bị ảnh hưởng.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan liên quan và các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp nhanh chóng hoàn thành xây dựng và đưa công trình xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp đi vào hoạt động, khai thác; xây dựng định hướng thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp theo hướng hạn chế hoặc không thu hút dự án sử dụng nhiều lao động kỹ năng thấp, chiếm đất lớn, tiêu tốn nước và năng lượng; tập trung thu hút dự án đầu tư sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường; phát triển theo hướng cụm liên kết ngành./.

Nguồn: reatimes.vn