Home / Tin tức / Kỷ niệm 71 năm ngày Việt Nam – Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao

Kỷ niệm 71 năm ngày Việt Nam – Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao

Sáng ngày 18/01/2021; Nhân  kỷ niệm 71 năm  thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (18/01/1950 -18/01/2021), Liên Hiệp Các Tổ Chức Hữu Nghị TP.HCM đã tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với Đại sứ quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Hà Nội và khách mời tham dự tại TP.HCM là TLS Công hòa Nhân dân Trung Hoa – Ngô Tuấn, ông Dương Quan Hà – Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Trung, PGS.TS Vương Đức Hoàng Quân – Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị TP.HCM….

Sự kiện lịch sử quan hệ hợp tác Hữu nghị Việt – Trung đã diễn ra vào tháng 06 đến tháng 10/1949; theo đề nghị của Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh  đã cử 02 trung đoàn chủ lực sang Quảng Tây cùng lực lượng vũ Trang của  Đảng cộng sản Trung Quốc tại Chiến khu Quảng Tây, tiến hành chiến dịch Thập Vạn Đại sơn đánh quân Quốc Dân Đảng tại Ung Châu – Long Châu – Khâm Châu, mở rộng khu Giải phóng, chuẩn bị đón  Quân giải phóng tiến vào Quảng Tây. Tại  Đông Hưng – Long Châu nhân dân Quảng Tây  đã xây dựng, tôn tạo, gìn giữ, chăm sóc Đài kỷ niệm liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của nhân dân Trung Quốc trong chiến dịch này.

Ngày 18/01/1950; Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Công Hòa chọn là Ngày thắng lợi ngoai giao. Tiếp theo sau Trung Quốc, các nước Dân chủ Nhân dân đã công nhận, thiết lập quan hệ ngọai giao với Việt Nam.

Quan  hệ kinh tế Việt Nam – Trung Quốc trong những năm gần đây phát triển rất nhanh, góp phần quan trọng cho sự tăng trưởng kinh tế của mỗi nước. Nếu  kim ngạch thương mại hai nước Việt – Trung năm 1992  là 200 triệu USD,  con số đó năm 2019  vượt qua ngưỡng 120 tỷ USD, Việt Nam trở thành bạn hàng lớn của Trung Quốc tại Đông Nam Á.

Năm 2019 khách du lịch Trung Quốc đến thăm Việt Nam khoảng 06 triệu lượt người, chiếm 40% khách du lịch quốc tế đến Việt Nam . Khách du lịch Việt Nam thăm Trung Quốc đứng thứ hai Đông Nam Á, hơn 02 triệu người. Những con số nói trên cho chúng ta thấy quan hệ hữu nghị Việt-Trung đã, đang, sẽ góp phần quan trọng cho sự phát triển phốn vinh của nhân  dân hai nước .

Trong năm 2021; Đảng cộng sản Việt Nam sẽ tiến hành họp Đại Hội lần thứ XIII.  Đại Hội sẽ vạch ra đường lối ngoại giao vì hòa bình, xây dựng quan hệ  hữu nghị với nhân dân các nước trên thế giới. Trên cơ sở đó, quan hệ hữu nghị Việt Nam –Trung Quốc trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp vì lợi ích của hai dân tộc.

Nguồn: Hufo