Home / Văn hóa thể thao / Văn hóa làng – Văn hóa Việt

Văn hóa làng – Văn hóa Việt

Dù sao dời vật đổi, dù cơn lốc đô thị hóa mạnh mẽ tràn qua…, làng vẫn tồn tại với những lớp giá trị lịch sử, nhân văn riêng có và là sợi dây kết nối bền chặt văn hóa truyền thống, văn hóa cộng đồng. Văn hóa làng thấm đẫm trong mỗi con người và như nhà văn Hoài Thanh đã nói một cách hồn hậu rằng, trong mỗi chúng ta đều có một anh nhà quê.

Từ làng lên phố, nhưng Yên Hòa (quận Cầu Giấy) vẫn giữ được những nét văn hóa truyền thống. Ảnh: Bảo Đan